Levikkikartat

Asutusnimihakemiston aineistosta on tehty karttoja, jotka näyttävät eräiden nimityyppien paikallissijataivutustapojen levikin. Karttoja on tehty asutusnimistä, joiden loppuosana on johdin -inen tai sana nummi, selkä tai suu (esimerkiksi Kaustinen, Ristinummi, Vaadinselkä, Joensuu). Mukana kartoissa ovat siis vain ne nimet, joista on hakemistossa taivutustieto. Taivutusmuotojen lisäksi kartoista saa suuntaa antavan kuvan esimerkiksi -nummi-loppuisten asutusnimien levikistä, vaikka mukana eivät nyt olekaan taivutustietoa vailla olevat nimet. Kaksi esimerkkikarttaa kertoo nimen alkuosana olevan adjektiivin (iso, korkea/korkia) taipumisesta (Isossaniemessä, Isoniemessä; Korkeassakankaassa, Korkiakankaalla jne). Koska tarkasteltavana ovat vain erilaiset taivutustavat, kartoissa on yksi merkki/kunta, vaikka nimiä olisi useampikin yhdessä kunnassa. Kartat vastaavat hakemiston tilannetta marraskuussa 2016.

inen-loppuiset
nummi-loppuiset
selkä-loppuiset
suu-loppuiset
Iso-alkuiset
Korkea-_ja_Korkia-alkuiset