Ohjeet

Perushaku

Osa tai osia haettavasta nimestä voidaan korvata jokerimerkillä *. Sen avulla voi esimerkiksi hakea tietyllä kirjaimella alkavia tai tietyn jälkiosan sisältäviä nimiä. Kirjoittamalla lomakkeen hakukenttään joki* saa tulokseksi kaikki Joki-alkuiset nimet. Jos taas kirjoittaa hakukenttään *joki, saa tulokseksi listan -joki-loppuisista nimistä. Jokerimerkkiä voi käyttää myös nimen keskellä. Kirjoittamalla hakukenttään mäk* saa vastaukseksi kaikki Mäk-alkuiset ja --loppuiset nimet (esim. Mäkelä, Mäkikylä, Mäkkylä). Jos haetaan pelkästään merkkijonolla Mäkelä, saadaan tulokseksi pelkät Mäkelä-nimet, mutta jos haetaan Mäkelä*, saadaan tulokseksi Mäkelä -nimien lisäksi myös esimerkiksi nimet Mäkelänmäki ja Mäkelänranta.

Tarkennettu haku

Osa tai osia haettavasta nimestä voidaan korvata jokerimerkillä *. Hakuehtoja voi yhdistää. Jos käyttää haussa useampaa kuin yhtä kenttää, niin kaikkien hakuehtojen tulee täyttyä. Tarkennetun haun valintoja yhdistelemällä voi hakea esimerkiksi kaikki sisäpaikallissijoissa taipuvat mäki-loppuiset nimet, jonkin kunnan kylät ja kylänosat tai kunnat, joilla on ruotsinkielinen rinnakkaisnimi.

Paikallissijataivutus

Nimistä on esitetty paikallissijamuoto, olosija, joka vastaa kysymykseen ”missä ollaan” ja jota juuri asutusnimistä usein tarvitaan: Turussa, Tampereella. -ssa/-ssä-loppuiset ovat sisäpaikallissijoja ja -lla/-llä-loppuiset ulkopaikallissijoja.

Taipuu sisäpaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, jotka taipuvat sisäpaikallissijoissa.

Taipuu ulkopaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, jotka taipuvat ulkopaikallissijoissa.

Taipuu sekä sisä- että ulkopaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, joissa on käytössä kumpikin taivutustapa.

Paikanlaji

Kunnat-valinnalla saa tulokseksi nykyisten kuntien lisäksi myös 1960-luvulta asti kuntaliitosten myötä lakkautetut kunnat. Maalaiskunnat, jotka on liitetty samannimiseen kuntaan, eivät ole mukana.

Kylät-valinnalla saa tulokseksi kiinteistörekisterikyliä, epävirallisia kyliä sekä kyläkuntia, kylänosia. Mukana on myös asuttuja saaria, joissa on kyläkuntamainen asutus.

Muut asutuskohteet -valinnalla saa tulokseksi kaupunginosia, osa-alueita, taajamia, asuinalueita ja kunnan osia.

Nykyinen sijaintikunta

Näyttää kaikki nykyiset kunnat. Tämän avulla voi esimerkiksi hakea jonkin tietyn kunnan kaikki hakemistossa esitetyt asutusnimet.

Muunkielinen rinnakkaisnimi

Tämän avulla voi etsiä asutusnimet, joilla on ruotsinkielinen, pohjoissaamenkielinen, inarinsaamenkielinen tai koltansaamenkielinen rinnakkaisnimi.

Karttalinkki

Osasta nimiä on linkki Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun, jolloin asutusta voi tarkastella myös karttakuvan avulla. Linkki avautuu klikkaamalla kuvaketta Karttapaikka.fi.