Taustaa

Asutusnimihakemisto perustuu vuonna 1990 ilmestyneeseen kirjaan Alastarolla Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden taivutus (toim. Ritva Korhonen). Kirjan tärkeimpänä lähdeaineistona olivat Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoelmat. Kirjan aineisto julkaistiin sähköisenä Kielikone Oy:n MOT-sanakirjastossa vuonna 2004. Aineistoa päivitettiin vuoteen 2012 asti lähinnä kuntaliitosten aiheuttamien muutosten osalta. Verkkojulkaisua varten on tehty aiempaa enemmän täydennyksiä ja tarkistuksia ja lisätty mm. linkit Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun. Tarkistustyötä ovat olleet tekemässä varsinaisten toimittajien lisäksi Lotta Broms, Lasse Hämäläinen ja Mirja Nissinen. Sirkka Paikkala ja Helinä Uusitalo ovat toimineet verkkojulkaisuprojektin kommenttiryhmänä. Levikkikartat on laatinut Tiina Kelloniemi. Hakemiston kansikuvan on suunnitellut Ulla Onkamo.

Tärkeimmät lähteet

Korhonen, Ritva 1990: Alastarolla Ylistarossa. Suomen asutusnimet ja niiden taivutus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 58. Valtion painatuskeskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Helsinki.

Kotimaisten kielten keskus. Nimiarkisto. Paikannimikokoelmat: http://www.kotus.fi/aineistot/nimiaineistot/paikannimikokoelmat

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot - Kuntien koostetaulut 2016: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/tuote_ja_palvelu.html

Maanmittauslaitoksen perus- ja maastokartat 1:20 000.

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelu: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Puolustusvoimain topografikunnan topografikartat 1:20 000 ja 1:50 000.

Svenska ortnamn i Finland -verkkojulkaisu: http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

Tilastolliset taajamat 2015. Tilastokeskus: http://pxnet2.stat.fi/​PXWeb/​pxweb/fi/​StatFin/​StatFin__vrm__vaerak/​156_vaerak_tau_344_fi.px

Welin, Saara 1998: Kunnan nimeen perustuvat asukkaannimitykset. – Kielikello, kielenhuollon tiedotuslehti, 2/1998 s. 22–29. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Edita: Helsinki. Sähköisenä: http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=101

Tekijät

Vastaava toimittaja: Tiina Manni-Lindqvist

Toimittaja: Elina Wihuri

IT-asiantuntijat: Outi Lehtinen, Jari Vihtari

Bibliografiatiedot

Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 47
URN:NBN:fi:kotus-201738
ISSN 2323-3370