Sananselityksiä:
Ison suomen kieliopin termejä

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

ellipsi

Ellipsi on sanojen tai lausekkeiden toistamattomuuteen perustuva tekstinrakentamisen keino: peräkkäisissä lauseissa jätetään ilmaisematta aines, joka on vieruslauseen vastaavassa kohdassa pantu ilmi. Tätä kuvaa seuraavissa esimerkeissä viivalla osoitettu aukko: Tyttö joi mehua ja __ lähti kouluun, Ystäväni poltti aina tupakan kun __ kaipasi jotain piristystä, Tyttö on 3- ja poika __ 5-vuotias. Ellipsityyppejä ovat mm. nominaalinen ellipsi ja verbiosan ellipsi. Tavallisinta ja monipuolisinta ellipsi on rinnasteisissa lauseissa, mutta monet tyypit ovat mahdollisia myös alisteisissa. (→ § 1177–.)