Sananselityksiä:
Ison suomen kieliopin termejä

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 

nollapersoona

Nollapersoonaksi kutsutaan ilmipanemattoman lauseenjäsenen tulkintaa silloin, kun tarkoitetaan ketä hyvänsä ihmistä, usein myös tai nimenomaan puhujaa itseään, esim. Jos myöhästyy viimeisestä junasta, joutuu seuraavaa odottamaan aamuun asti. Nollapersoonatulkinta on tavallisin subjektittomissa lauseissa, joiden verbi on yksikön 3. persoonassa; ilmipanematta voi jäädä myös objekti, esim. Kun [ _ ] on nälkä niin kaikki ärsyttää [ _ ]. (→ § 1347.)