Suomenkieliset
ulkomaiden paikannimet
ja niiden vieraskieliset
vastineet

Verkkoversio Kerkko Hakulisen ja Sirkka Paikkalan kirjasta Pariisista Papukaijannokkaan – suomenkieliset ulkomaiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet (Kotimaisten kielten keskus 2013). Tekijöiden päivittämä ja täydentämä 2018–2019.

Tähän julkaisuun on koottu kattava valikoima suomenkielisiä eksonyymejä eli sellaisia ulkomaisten paikkojen nimiä, jotka on tapana kirjoittaa suomen kielessä toisin kuin niiden omakieliset eli paikalliset nimet. Omakielisiä (”oikeita”) nimiä sanotaan endonyymeiksi. Eksonyymejä ovat esimerkiksi Brasilia, Kairo ja Keski-Siperian ylänkö. Vastaavat endonyymit ovat portugalin Brasil, arabian Al-Qāhirah ja venäjän Srednesibirskoje ploskogorje.

Eksonyymien oikeinkirjoitus on tarkistettu suomalaisen nimistönhuollon periaatteiden pohjalta, ja Kotimaisten kielten keskus suosittaa niitä käytettäväksi tavallisessa suomenkielisessä asiatekstissä. Paikoista, joilla ei ole vakiintunutta suomenkielistä eksonyymiä, tulisi yleensä käyttää endonyymiä.

Julkaisua päivitetään tarvittaessa.