A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ordbok över Finlands svenska folkmål

– den finlandssvenska dialektordboken


Nu på nätet med artiklar inom avsnittet A–O. Den fortsatta utgivningen kommer att ske kontinuerligt med cirka tvåtusen nya ordboksartiklar per år. Under år 2016 publiceras det första avsnittet med artiklar på P–.

Ordboken redigeras på Institutet för de inhemska språken. Förlag för ordboken är Svenska litteratursällskapet i Finland.

På nätet: abbal–oöverens, 68 500 artiklar
Publicerades den 6 juni 2013.
Nätordboken uppdateras fortlöpande.
Senast uppdaterad den 13 december 2015.Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 33.
URN:NBN:fi:kotus-201330 — ISSN 2323-3370