A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Ordbok över Finlands svenska folkmål


Den finlandssvenska dialektordboken redigeras på Institutet för de inhemska språken. Förlag för ordboken är Svenska litteratursällskapet i Finland.

På nätet: abbal–potät, 72 200 artiklar
Publicerades den 6 juni 2013.
Nätordboken uppdateras fortlöpande.
Senast uppdaterad den 15 december 2017.Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 33.
URN:NBN:fi:kotus-201330 — ISSN 2323-3370