A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
in-skuteninnskɷti La, innskuti(gär) Na ptc. adj.
1 som förts el. skjutits in (i ngt). Na.
2 om gevär: som efter provskjutning justerats för skjutning på visst avstånd, inskjuten;
  • vi hadd jivä:rⱸ innskɷti po hɷndrafⱸmti me:tä(r). La.
  • Huvudartikel: in