A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
i medlet av
i mitten av I medlet av uppfattas som ålderdomligt i svenskan.
Vi far till landet i medlet av maj. sv. Vi far till landet i mitten av maj.
Det var vanligt i medlet av 1800-talet. sv. Det var vanligt i mitten av 1800-talet.