A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
kila [ʹki:la] vard.
tränga sig förbi i en kö
Ids inte kila i kön. sv. Träng dig inte förbi i kön. Håll dig i kön.
Kila [tʃi:la] betyder svenskan föra in som en kil och sätta fast med hjälp av en kil eller förflytta sig snabbt och lätt. fi. kiilata