A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
ikkunaverho substantiivi KS
(ikkuna|verho)
perdeya pencerê
illalla vedän ikkunaverhot eteen êvarê perdeyên pencerê dikişînim pêş