Kotus - webbpublikationer

Namn på länder på sju språk

 
[image]

Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala (Ulla Onkamo 2019−)

Redaktör: Minna Salonen

Webbapplikation: Jari Vihtari


Detta material uppdateras kontinuerligt. Ange publikationens namn, materialets webbadress (URL) och hänvisningsdatum vid hänvisning till publikationen.


Uppdaterad 19.2.2019


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 25
Helsingfors 2009


URN:NBN:fi:kotus-20117
ISSN 1796-041X

 
© Institutet för de inhemska språken