Kotus - webbpublikationer

Namn på länder på sju språk

 
[image]

Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala

Redaktör: Minna Salonen

Webbapplikation: Jari Vihtari


Detta material uppdateras kontinuerligt. Ange publikationens namn, materialets webbadress (URL) och hänvisningsdatum vid hänvisning till publikationen.


Uppdaterad 25.9.2018


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 25
Copyright © Forskningscentralen för de inhemska språken
Helsingfors 2009


URN:NBN:fi:kotus-20117
ISSN 1796-041X

 
© Institutet för de inhemska språken