Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 448

Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida
Bredskäret ö i Korsnäs Bredskäret på kartan
Bredslätt by i Ingå Bredslätt på kartan
Bredslätt by i Snappertuna (Raseborgs stad) Bredslätt på kartan
Bredvik del av Sarvsalö i Pernå (Lovisa stad)
Bredvik stadsdel i Esbo, fi. Laajalahti Bredvik på kartan
Bredvik by i Karis (Raseborgs stad)
Bredvik by i Bromarv (Raseborgs stad)
Bredvik by och bostadsområde i Björneborg, fi. Preiviiki
Bredviken vik i Bredvik och Otnäs i Esbo och i Munksnäs i Helsingfors, fi. Laajalahti Bredviken på kartan
Bredviksfjärden havsvik i Björneborg, fi. Preiviikinlahti
Bredäng by i Snappertuna (Raseborgs stad) Bredäng på kartan
Breidilä by i Uskela i Salo, Egentliga Finland, fi. Preitilä
Breitsböle by i Bjärnå (Salo stad), fi. Preitti
Brinkhall (-háll) egendom i Kakskerta i Åbo, fi. Prinkkala Brinkhall på kartan
Britas del av Åggelby i Helsingfors, fi. Pirkkola Britas på kartan
Britsböle by i Sagu, fi. Arpalahti
Bro bostadsområde i Kyrkslätt Bro på kartan
Brobacka del av Gamla Noux i Esbo Brobacka på kartan
Brobacka del av Skomakarböle i Helsingfors, fi. Siltamäki Brobacka på kartan
Brobacka bostadsområde i Pargas
Broby by i Pyttis, fi. Siltakylä Broby på kartan
Broböle del av Pigby i Sibbo Broböle på kartan
Broddböle by i Karuna i Sagu Broddböle på kartan
Broholmen del av Berghäll i Helsingfors, fi. Siltasaari Broholmen på kartan
Brokärr del av Håkansböle i Vanda, fi. Kaskela Brokärr på kartan
Brokärr by i Kimito (Kimitoöns kommun)
Bromarv (bro:m-) 1) del av Raseborgs stad, 2) by i Bromarv (Raseborgs stad), 3) tidigare kommun i Nyland Bromarv på kartan

info: Bromarv var en självständig kommun till 1977, när det blev en del av Tenala. Tenala i sin tur inkorporerades 1993 av Ekenäs. Ekenäs är sedan 1.1.2009 en del av Raseborgs stad.

Bromarvsfjärden fjärd mellan Bromarv (Raseborgs stad) och Finby (Salo stad) Bromarvsfjärden på kartan
Broända by i Sjundeå Broända på kartan
Broända by i Bjärnå (Salo stad), fi. Provani
Brudskär holme i Karleby, fi. Morsiussaari Brudskär på kartan
Brudsund by i Maxmo (Vörå kommun)
Bruksfjärden fjärd utanför Dalsbruk i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Bruksfjärden på kartan
Brukshagen bostadsområde i Pörtom (Närpes stad)
Bruksstranden del av Bredvik i Esbo, fi. Ruukinranta Bruksstranden på kartan
Bruksträsket sjö i Fagervik i Ingå Bruksträsket på kartan
Brunaberget höjd i Haxböle i Vanda, fi. Rusokallio Brunaberget på kartan
Brunakärr (-tjärr) stadsdel i Helsingfors, fi. Ruskeasuo Brunakärr på kartan
Brunkala (föråldrat) by i Aura, Egentliga Finland, fi. Prunkkala
Brunkom by och bostadsområde i Pojo (Raseborgs stad) Brunkom på kartan
Brunkom träsk sjö i Pojo (Raseborgs stad) Brunkom träsk på kartan
Brunnsparken stadsdel i och park i Helsingfors, fi. Kaivopuisto Brunnsparken på kartan
Brunskär ö och by i Korpo (Pargas stad) Brunskär på kartan
Brusaby utbildningsenhet i Kimito (Kimitoöns kommun)
Brusta (brussta) bostadsområde i Saltvik Brusta på kartan
Brutuby (brutu-) stadsdel i Vanda, fi. Voutila Brutuby på kartan
Brutuböle (brutu-) by i Tenala (Raseborgs stad) Brutuböle på kartan
Bryggeribacken bostadsområde i Lovisa, fi. Panimonmäki Bryggeribacken på kartan
Brynikbacka by i Karis (Raseborgs stad) Brynikbacka på kartan
Bråttö by i Föglö Bråttö på kartan
Bråtö, se Ytterbråtö och Överbråtö
Brändö ö och stadsdel i Helsingfors, fi. Kulosaari Brändö på kartan

info: Observera att man i Helsingfors talar om att något finns på Brändö men man i Vasa säger att något finns i Brändö.

Brändö kommun på Åland Brändö på kartan
Brändö by i Föglö Brändö på kartan
Brändö by och udde i Jomala
Brändö del av Vasa, fi. Palosaari Brändö på kartan

info: Observera att man i Vasa talar om att något finns i Brändö medan man i Helsingfors säger att något finns på Brändö.

Brändö holme i Sastmola, fi. Brändöö Brändö på kartan
Brändö by i Brändö Brändö på kartan
Brändövik (-vi:'k) by i Replot (Korsholms kommun) Brändövik på kartan
Brännan gårdsgrupp i Yttermalax i Malax Brännan på kartan
Brännan bostadsområde i Nykarleby Brännan på kartan
Brännars gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun)
Brännberga del av Korso i Vanda, fi. Kulomäki Brännberga på kartan
Brännbergskärr gårdsgrupp i Oravais (Vörå kommun) Brännbergskärr på kartan
Brännboda by i Västanfjärd (Kimitoöns kommun) Brännboda på kartan
Brännbolstad (-båll-) by i Sund Brännbolstad på kartan
Brännkärr by i Sagu, fi. Palosuo
Brännmalmen del av Ånäs i Vanda, fi. Satomäki Brännmalmen på kartan
Brännmalmen bostadsområde i Sjundeå, fi. Palonummi Brännmalmen på kartan
Brännskär holme och by i Nagu (Pargas stad)
Brödtorp by och egendom i Pojo (Raseborgs stad)
Brötet del av Ekenäs (Raseborgs stad)
Buckila egendom i Pikis (S:t Karins stad), fi. Pukkila
Buckila (föråldrat) kommun i Nyland, fi. Pukkila Buckila på kartan
Bullers del av Vahterpää i Strömfors (Lovisa stad) Bullers på kartan
Bulleråsen bydel i Replot (Korsholms kommun)
Burskatan del av Kungsö i Jomala Burskatan på kartan
Bursundet sund i Jomala
Busholmen halvö och del av Västra hamnen i Helsingfors, fi. Jätkäsaari Busholmen på kartan
Buskböle by i Jomala
Bussila egendom i Pikis (S:t Karins stad), fi. Pussila
Bussö by i Vårdö Bussö på kartan
Busö by och holme i Ekenäs (Raseborgs stad), se Hästö Busö Busö på kartan
Byholmen bostadsområde i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun)
Byholmen del och halvö i Helsingfors, fi. Kyläsaari Byholmen på kartan
Byskatan (-skatan) gårdsgrupp i Kronoby Byskatan på kartan
Byskär holme och by i Nagu (Pargas stad) Byskär på kartan
Bysundet sund i Öja (Karleby stad) Bysundet på kartan
Byttböle by i Hammarland
Byända egendom i Askola, Nyland, fi. Kylänpää
Byön halvö i Sundom i Vasa Byön på kartan
Bådan (bådan) bostadsområde i Nykarleby
Bådde (föråldrat) by i Laihela, fi. Potila
Bågaskär (båga-) skär med sjöräddningsstation i Ingå Bågaskär på kartan

info: På Bågaskär finns även ett verksamhetscenter som upprätthålls av Finlands sjöräddningssällskap.

Bålabacka (båla-) by i Tenala (Raseborgs stad)
Bålaby (båla-) by i Karis (Raseborgs stad) Bålaby på kartan
Bårnholm holme i Nagu (Pargas stad)
Båsa (bå:sa) by i Snappertuna (Raseborgs stad) Båsa på kartan
Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida