Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 409

Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida
Kraila = Gråböle by i Finby (Salo stad), Egentliga Finland
Krakanoja = Skrakabäcken bäck i Vanda, Nyland
Kramppi = Krampen holme i Rimito (Nådendals stad), Egentliga Finland
Krapuoja = Krabbäcken bäck i Vanda, Nyland
Kreivilä = Grevnäs by och gård i Mörskom, Nyland
Krekilä = Greggilä by i Lillkyro (Vasa stad), Österbotten
Kriipilä = Gripsböle by i Sagu, Egentliga Finland
Kristiinankaupunki = Kristinestad (-ti:'ne-) stad i Österbotten
Krooka = Kråknäs by i Karuna i Sagu
Krootila = Krogsböle by i Bjärnå (Salo stad)
Kruununhaka = Kronohagen stadsdel i Helsingfors
Kruunupyy = Kronoby kommun i Österbotten
Kruunupyynjoki = Kronoby å å i Kronoby, se Påras å
Kruunuvuorenranta = Kronbergsstranden del av Degerö i Helsingfors
Kruunuvuorenselkä = Kronbergsfjärden fjärd i Helsingfors
Kruunuvuori = Kronberget del av Degerö i Helsingfors
Kråkholma = Kråkholmen delområde i Östermalm i Jakobstad
Kråkholmanjärvi = Kråkholmsfjärden sjö i Jakobstad
Kräkilä = Reips holme i Karleby, Mellersta Österbotten
Kuhmalahti = Kuhmalax 1) del av Kangasala kommun, 2) tidigare kommun i Birkaland
Kuhmoinen = Kuhmois kommun i Mellersta Finland
Kuitia = Qvidja (kvidd-) by, egendom och slott i Pargas, Egentliga Finland
Kuitinmäki = Kvisbacka (kvi:s-) del av Olars i Esbo, Nyland
Kuiva-Hevonen = Torra Hästen holme i Sibbo, Nyland
Kuivakanta = Kvikant (kvi:-) by i Karleby, Mellersta Österbotten
Kuivalahti = Kvivlax by i Euraåminne, Satakunta
Kuivasaari = Torra Mjölö holme utanför Helsingfors, Nyland
Kuivasto = Kvigos (kvi:gås) by i Tenala (Raseborgs stad), Nyland
Kujala = Gränden bydel i Jeppo (Nykarleby stad), Österbotten
Kukkaketo = Blomsterängen del av Dickursby i Vanda, Nyland
Kukkumäki = Jönsböle by Lojo, Nyland
Kullaa = Kulla 1) del av Ulvsby stad, 2) tidigare kommun i Satakunta
Kullaanjärvi = Kullasjön sjö i Tenala (Raseborgs stad) och Pojo (Raseborgs stad)
Kulloo = Kullo by och egendom i Borgå
Kulloonmäki = Kullobacka del av Träskända i Esbo
Kulomäki = Brännberga del av Korso i Vanda, Nyland
Kulosaari = Brändö ö och stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kultaranta = Gullranda presidentens sommarresidens i Nådendal, Egentliga Finland
Kumppoosit = Kompassörarna skärgrupp i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Kumpula = Gumtäkt stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kuninkaala = Fastböle stadsdel i Vanda, Nyland
Kuninkaankylä = Kungsböle by i Strömfors (Lovisa stad)
Kuninkaanlähde = Kungskällan källa i Kankaanpää, Satakunta
Kuninkaanmäki = Kungsbacka stadsdel i Vanda
Kuninkaanportti = Kungsporten företagscentrum i Borgå
Kuninkaansaari = Kungsholmen holme i Helsingfors
Kuninkaantammi = Kungseken del av Kårböle i Helsingfors
Kuninkainen = Konungsböle del av Kilo i Esbo, Nyland
Kunnarainen = Gunnarais by i Gustavs, Egentliga Finland
Kunnarla = Gunnars stadsdel i Esbo, Nyland
Kunnarla = Gunnars by i Lojo, Nyland
Kunnila = Gunnila by i Vemo, Egentliga Finland
Kuore = Stora Kådö ö i Luvia, Satakunta
Kuorsalo = Kuorsalö ö i Veckelax (Fredrikshamns stad), Kymmenedalen
Kuotila = Krogsby by i Pikis (S:t Karins stad)
Kuovila = Skogböle by i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Kuparivuori = Kopparberget berg i Nådendal, Egentliga Finland
Kupiluoto = Koppholm by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Kupittaa = Kuppis (kuppis) stadsdel och järnvägsstation i Åbo, Egentliga Finland
Kupsenkylä = Kopsby (kåpps-) by i Borgnäs, Nyland
Kurjenmäki = Tranbacken stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Kurkimäki = Tranbacka del av Mellungsby i Helsingfors, Nyland
Kurttila = Kurtby stadsdel i Esbo, Nyland
Kurulma = Kuddholm by i Nystad
Kustaala = Gustavsro (-ró:) bostadsområde i Vasa, Österbotten
Kustaali = Gussdal by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Kustaanmiekka = Gustavssvärd (-svä:'rd) ö i och bastion på Sveaborg i Helsingfors, Nyland
Kustavi = Gustavs kommun i Egentliga Finland
Kuuminainen = Kumnäs by i Björneborg
Kuurinniitty = Kurängen stadsdel i Esbo, Nyland
Kuusala = Kusas bostadsområde i Kyrkslätt, Nyland
Kuusela = Skogila egendom i Rantasalmi, Södra Savolax
Kuusijärvi = Hanaböle träsk sjö i Kungsbacka i Vanda, Nyland
Kuusikko = Sexan del av Fastböle i Vanda, Nyland
Kuusimäki = Granbacken bostadsområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Kuusisaari = Granholmen stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Kuusisaari = Granö ö i och del av Munksnäs i Helsingfors, Nyland
Kuusisto = Kustö gård egendom i S:t Karins, Egentliga Finland
Kuusisto = Kustö (ku:st-) ö i S:t Karins, Egentliga Finland
Kuusistonsalmi = Kustö sund sund i S:t Karins, Egentliga Finland
Kuuskoski = Kuskosk (ku:s-) del av Malmgård i Pernå (Lovisa stad), Nyland
Kuussilta = Sexbro del av Fagersta i Vanda, Nyland
Kuutsalo = Kutsalö by i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Kuuttila = Kutas del av Alkärr i Vanda, Nyland
Kuuvannokka = Kuva udde (ku:-) udde i Åbo, Egentliga Finland
Kylmäoja = Kallbäcken del av Gladas i Vanda, Nyland
Kylmäojankorpi = Kallbäckskärret kärrområde i Gladas i Vanda, Nyland
Kylppy = Gölpo (jölpå) by i Kimito (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Kylänpää = Byända egendom i Askola, Nyland
Kyläsaari = Byholmen del och halvö i Helsingfors, Nyland
Kyläsaari = Inderö by inom Björneborg, Satakunta
Kymenlaakso = Kymmenedalen (kymm-) landskap
Kymi = Kymmene (kymm-) 1) del av Kotka stad, 2) tidigare kommun i Kymmenedalen
Kymijoki = Kymmene älv älv i Kymmenedalen
Kyminkartano = Kymmenegård (-gå':rd) by och egendom i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Kymintehdas = Kymmene bruk bruksort i Kymmenedalen
Kyrönjoki = Kyro älv (tjyrå-) älv i Österbotten
Kyröskoski = Kyrofors (tjyråfå'rs) bruksort i Tavastkyro, Birkaland
Kytäjä = Näs egendom i Hyvinge, Nyland
Kytömäki = Sveden delområde i Östanpå i Jakobstad, Österbotten
Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida