Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 183

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Linnainen = Lindnäs egendom i Mäntsälä, Nyland
Linnainen = Linnais stadsdel i Vanda, Nyland
Linnaisten kartano = Linnais gård gård i Linnais i Vanda, Nyland
Linnanaukko = Slottsfjärden fjärd vid Åbo, Egentliga Finland
Linnanmäki = Borgbacken höjd med fornminnen i Borgå, Nyland
Linnanmäki = Borgbacken höjd och nöjesfält i Helsingfors, Nyland
Linnanpelto = Borgby by i Sibbo, Nyland
Linnansaari = Slottsholmen holme i Uleåborg, Norra Österbotten
Linnavuori = Kulho klint berg i Kakskerta i Åbo
Linnavuori = Stenberga by i Masko, Egentliga Finland
Lintuvaara = Fågelberga stadsdel i Esbo, Nyland
Lintuvuori = Fågelberget industriområde i Smedsby i Korsholm, Österbotten
Liperi = Libelits (li-) kommun i Norra Karelen
Lippajärvi = Klappträsk stadsdel och sjö i Esbo, Nyland
Littoinen = Littois by och bostadsområde i S:t Karins, Egentliga Finland
Littoistenjärvi = Littois träsk sjö i S:t Karins, Egentliga Finland
Lohja = Lojo (lo:jo) stad i Nyland
Lohjan kunta = Lojo kommun 1) tidigare kommun i Nyland, 2) Nyland
Lohjanharju = Lojoåsen ås i västra delen av Nyland
Lohjanjärvi = Lojo sjö sjö i Lojo, Nyland
Lohtaja = Lochteå (låch-) 1) del av Karleby stad, 2) tidigare kommun i Mellersta Österbotten
Loikansaari = Lagerholm egendom i Säminge i Nyslott, Södra Savolax
Lokalahti = Lokalax (låka-) 1) del av Nystads stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Lokvesi = Lockvattnet fjärd mellan Rimito (Nådendals stad), Korpo och Iniö (Pargas stad), Egentliga Finland
Lommila = Gloms del av Karvasbacka i Esbo, Nyland
Longinoja = Stickelbackabäcken bäck i Helsingfors, Nyland
Lonna = Lonnan skär utanför Helsingfors, Nyland
Lontoo = London stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Loojärvi = Låjärv (lå:-) del av Esbogård i Esbo, Nyland, sjö mellan Esbo, Nyland och Kyrkslätt, Nyland
Loosari = Klåsarö (klå:-) by i Pyttis, Kymmenedalen
Lopaukko = Lockvattnet fjärd mellan Rimito (Nådendals stad), Korpo och Iniö (Pargas stad), Egentliga Finland
Loppi = Loppis kommun i Egentliga Tavastland
Loppi = Loppis gård egendom i Lempäälä, Birkaland
Lotanen = Lotas (låtas) bydel i Terjärv (Kronoby kommun), Österbotten
Louhela = Birkkärr by i Sagu, Egentliga Finland
Louhela = Klippsta del av Myrbacka i Vanda, Nyland
Louhisaari = Villnäs egendom i Villnäs (Masko kommun), Egentliga Finland
Loviisa = Lovisa (-vi:'sa) stad i Nyland
Loviisanjoki = Lovisaån å i Lovisa, Nyland
Loviisanlahti = Lovisaviken vik i Lovisa, Nyland
ltä-Hakkila = Östra Haxböle stadsdel i Vanda, Nyland
Luhanka = Luhango kommun i Mellersta Finland
Luhtaanmäenjoki = Luhtabackaån å i Vanda, Nyland
Luhtaanmäki = Luhtabacka stadsdel i Vanda, Nyland
Lukkarinsanta = Klockarsand område i Björneborg, Satakunta
Lukupuro = Lukubäcken del av Mankans i Esbo, Nyland
Luodonjärvi = Larsmosjön fjärd i Larsmo, Österbotten
Luoma = Bobäck by i Kyrkslätt, Nyland
Luopioinen = Luopiois 1) del av Pälkäne kommun, 2) tidigare kommun i Birkaland
Luostarinmäki = Klosterbacken museiområde i Åbo, Egentliga Finland
Luoto = Klippan holme i Södra hamnen i Helsingfors, Nyland
Luoto = Larsmo (la:rsmo) 1) kommun i Österbotten, 2) registerby i Larsmo, Österbotten
Lupinlahti = Klubbisviken vik vid Fredrikshamn, Kymmenedalen
Luukinjärvi = Lukträsket sjö i Luk i Esbo, Nyland
Luukki = Luk (lu:k) stadsdel och egendom i Esbo, Nyland
Luurila = Lurböle by i Sagu, Egentliga Finland
Luutavuori = Kvastberget stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Lylyinen = Lylyis (ly-) by i Lojo, Nyland
Lynaskeri = Lönnaskär holme i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Lypyrtti = Lypertö (ly:pärtö) by i Gustavs, Egentliga Finland
Lysarholma = Lysarholmen stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Lystimäki = Lustikulla del av Olars i Esbo, Nyland
Lyttylä = Lyttskär by i Björneborg, Satakunta
Lyökki = Lökö (lö:k-) holme med båk i Pyhämaa i Nystad, Egentliga Finland
Lähderanta = Källstrand del av Dalsvik i Esbo, Nyland
Länsi-Herttoniemi = Västra Hertonäs del av Hertonäs i Helsingfors, Nyland
Länsi-Musta = Västersvartö ö inom Sveaborg utanför Helsingfors, Nyland
Länsi-Mustasaari = Västersvartö ö inom Sveaborg utanför Helsingfors, Nyland
Länsi-Pakila = Västra Baggböle del av Baggböle i Helsingfors, Nyland
Länsi-Pasila = Västra Böle del av Böle i Helsingfors, Nyland
Länsi-Taasjärvi = Västra Tasträsk bostadsområde i Sibbo, Nyland
Länsi-Tonttu = Västertokan skär utanför Helsingfors, Nyland
Länsikylä = Fiskars gårdsgrupp i Sideby (Kristinestads stad)
Länsikylä = Västerby by i Pyttis, Kymmenedalen
Länsikylä = Västerby by i Gustavs, Egentliga Finland
Länsimäki = Västerkulla stadsdel i Vanda, Nyland
Länsinummi = Västermalm stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Länsisaaret = Västra holmarna del av Utöarna i Helsingfors, Nyland
Länsisalmi = Västersundom (-súndåm) stadsdel i Vanda, Nyland
Länsisatama = Västra hamnen stadsdel och hamn i Helsingfors, Nyland
Länsitoukki = Västertokan skär utanför Helsingfors, Nyland
Länsiväylä = Västerleden utfartsled västerut från Helsingfors, Nyland
Läntelä = Västanpå stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida