Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 2

Dalbo stadsdel i Mariehamn
Dalbo gårdsgrupp i Pörtom (Närpes stad)