Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 3

Domarby stadsdel i Helsingfors, fi. Tuomarinkylä Domarby på kartan
Domarby by i Finby (Salo stad), fi. Taamarla
Domarby by i Pargas Domarby på kartan