Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 5

Gammelgård by i Borgå, fi. Vanhamoisio Gammelgård på kartan
Gammelgård stadsdel i Esbo, fi. Vanhakartano Gammelgård på kartan
Gammelgård by i Pargas
Gammelgård by och egendom i Lammi (Tavastehus stad), fi. Vanhakartano Gammelgård på kartan
Gammelgård by och bostadsområde i Björneborg, fi. Vanhakartano