Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 7

Hästö by i Ekenäs (Raseborgs stad)
Hästö by i Finby (Salo stad) Hästö på kartan
Hästö holme i Sottunga Hästö på kartan
Hästö bydel i Kronoby
Hästö Busö ö med militärt förläggningsområde i Ekenäs (Raseborgs stad), se Busö Hästö Busö på kartan
Hästöfjärden fjärd i Larsmo och Kronoby Hästöfjärden på kartan
Hästöskatan udde med småbåtshamn i Kronoby Hästöskatan på kartan