Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 1

Långstjärt holme i Gustavs, fi. Langstet