Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 2

Lembois (föråldrat) 1) by i Lempäälä kommun, 2) kommun i Birkaland, fi. Lempoinen eller Lempäälä, se Lempälä Lembois på kartan

info: Lembois (fi. Lempoinen) har ursprungligen varit namn på kyrkbyn och järnvägsstationen i Lempälä socken (fi. Lempäälä). Namnet Lembois har i svenska texter dock också använts som parallellform till fi. Lempäälä, dvs. om själva socknen. I historiska texter är likväl Lempälä socken mer frekvent.

Lempälä (föråldrat) kommun i Birkaland, fi. Lempäälä, se Lembois Lempälä på kartan

info: Lembois (fi. Lempoinen) har ursprungligen varit namn på kyrkbyn och järnvägsstationen i Lempälä socken (fi. Lempäälä). Namnet Lembois har i svenska texter dock också använts som parallellform till fi. Lempäälä, dvs. om själva socknen. I historiska texter är likväl Lempälä socken mer frekvent.