Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 1

Svartgrund skär i Björneborg, fi. Vartkrunti