Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 2

Antby by och bostadsområde i Lovisa, fi. Antinkylä Antby på kartan