Johanna Löf:

Golfordlista

Denna golfordlista är sammanställd för tidskriften Språkbruk av Johanna Löf. Språkbruk inbjuder alla golfintresserade läsare att studera ordlistan noggrant. Är det något som saknas, finns här fel? Är det något som förtjänar extra beröm? Kommentarer tas tacksamt emot av Språkbruks redaktion.

svenska finska engelska definition
adressera tähdätä address; line up uppställning inför ett *slag
albatross albatrossi albatross; double eagle (amer.) tre *slag under *par
approach putt lähestymisputti approach put långt *slag med *puttern
back nine; de senare nio hålen; in sisääntulo; paluu back nine; inward half; in de nio sista *hålen (av 18 sammanlagt)
bag, -ar; golfbag bägi, mailareppu, mailapussi bag väska med plats för klubbor o.dyl. som man kan bära el. dra på en *golfkärra mellan *slagen
baksving taaksevienti; backsvingi; backswing backswing del av *svingen, när klubban förs bakåt-uppåt
birdie birdie birdie ett *slag under *par
bogey bogey; bogi bogey ett *slag över *par, i gammal golflitteratur betydelsen *par
bollbana lento; lentokaari flight *golfbollens färd i luften
bollmarkör merkkausnasta; merkki ball marker litet föremål som placeras ut på bollens plats på *greenen för att den inte ska vara i vägen för andra spelare
borrow ennakko borrow borrow innebär att man medvetet slår åt ett håll, för att *bollbanan småningom ska skruva sig åt andra hållet; om *putten t.ex. svänger från vänster till höger, så syftar borrow på att man siktar till vänster
bruttoresultat; scratchresultat kokonaistulos; bruttotulos gross score; gross; scratch score totala antalet *slag på ronden (i tävlingen totalt)
bunker hiekkaeste; bunkkeri bunker; sand trap (amer.); trap (amer.); beach ett försvårande *hinder bestående av en sandfylld grop
bunkerslag bunkkerilyönti; hiekkalyönti bunker shot; explosion shot; blasting; splash *slag där bollen ligger i en *bunker
caddie; caddy mailapoika; mailatyttö; caddie caddie; caddy golfspelarens medhjälpare som tar hand om bl.a. *golfklubborna under *golfrundan
caddiemaster caddiemaster caddiemaster medlem av golfklubbens personal, som delar ut speltider och inlöser ev. avgifter
captain, kapten captain, kapteeni captain erfaren spelare med ansvar öer att etikettregler och andra regler efterföljs
chip (subst.), chippa (verb) chip; chippi chip ett kortare *slag strax utanför *greenen
dormie dormie dormie ställning då en spelare i matschspel leder med lika många slag som det finns hål kvar att spela
draw draw draw lätt vänsterskruv för högerhänta spelare; lätt högerskruv för vänsterhänta spelare
driver; trä1 avausmaila; draiveri; puu1 driver; 1-wood den längsta öppningsklubban
driving range; övningsfält harjoitusalue; harjoituslyöntipaikka; harjoituskenttä driving range; range område där man kan öva *slag
droppa pudottaminen; droppi; dropata drop; dropping att sätta *golfbollen i spel, genom att släppa den från axelhöjd
dubbelbogey tuplabogey double bogey två *slag över *par
duff (subst.); duffa (verb) duffi duff; duffy; fat shot; scuff ett misslyckat *slag där klubban tar i marken innan den träffar *golfbollen
eagle eagle eagle två *slag under *par på ett *golfhål (1)
extra hål; sudden death ylimääräinen reikä; ratkaisu äkkikuolema menetelmällä sudden death eng: extra hole  *hål som kan slås vid oavgjort spel
fade fade; feidi fade för högerhänta: lätt högerskruv; för vänsterhänta: lätt vänsterskruv
fairway; banans kortklippta del peliväylä; väylä fairway del av *banan som sträcker sig mellan *tee och *greenen
flaggstång; flagga fi: lipputanko; lippu flagstick; flag; pin (amer.) anger *golfhålets läge på *greenen
"Fore!" "Fore!" "Fore!" varningsrop; en förkortning av "beware before"; skriks om bollen flyger mot någon människa
foregreen; förgreen esiviheriö; kaulus; fore foregreen; fringe; apron smalt bälte som omringar *greenen, där gräset är kortare än på *fairwayen
front nine; de första nio hålen; ut ulosmeno; ensimmäiset yhdeksän reikää front nine; outward half; out de nio första *golfhålen (av sammanlagt 18)
förlorad boll; lost ball  kadonnut pallo  lost ball  boll som inte hittas efter ett *slag
genomsving, genomslag saatto, läpilyönti  follow-through; throughswing händernas och kroppens rörelser efter att man träffat bollen vid en *sving
golfbana; bana golfrata; golfkenttä golf course; course det område inom vilket golfspel utövas
golfbil golfauto golfcar; golf cart (amer.); cart (amer.) motorfordon som finns tillgängliga för spelare/domare/tävlingsansvariga på *golfbanan
golfboll; boll golfpallo; pallo golf ball; ball boll som används i golfspel
golfetikett golfetiketti etiquette regler och normer för beteende på *golfbanan
golfhål (1); hål (1) reikä; väylä; reikäväli hole sträckan från utslagsplatsen till hålet (2) på *greenen; *golfbanan består vanligen av 18 hål
golfhål (2); kopp; hål (2) reikä; kuppi (1) hole; cup (1); can (amer.) fördjupning på *greenen som *golfbollen ska in i
golfklubba; klubba golfmaila; maila golf club; club klubba, med vilken spelaren ska träffa *golfbollen
golfkärra golfkärry pull chart; trolley vagn, på vilken spelaren ofta transporterar sin *bag under en *golfrunda
golfrunda; runda; rond kierros; golfkierros round of golf spelomgång, som består av 18 *golfhål (1)
golfänka, golfänkling golfleski golf widow lekfull term för person vars man/hustru sätter golfen i första hand, även före partnern
green viheriö; griini green den mest finklippta delen på *golfbanan, där *golfhål (2) och *flaggstång finns
green card; grönt kort green card; golftaidon suorituskurssi   golfens "körkort" som berättigar till spelande på *banan; benämning som används främst i Norden, har en annan betydelse i USA och England.
green fee; spelavgift griinimaksu; green fee; pelimaksu green fee spelavgift när man gästspelar på någon klubb där man inte är medlem
grepp (1) grippi (1); golfmailan kädensija grip (1) den gummi- eller läderöverdragna delen av *skaftet på *golfklubban, som spelaren håller i då han slår
grepp(2); fattning grippi (2); ote grip (2) sättet man håller i *golfklubban på
göra markkontakt; lägga klubban bakom bollen koskettaa mailalla maata; asettaa maila pallon taakse grounding; ground; place club behind the ball att placera *golfklubban på marken när man intar slagposition
grästorva; grästuva; divot turve; divotti divot en bit gräs som lösgörs när man slår
handikapp; handicap tasoitus; tasoitusluku handicap; HCP tal som anger antalet spelare som i snitt spelar *banan över (under) *par. Systemet gör att personer med skiftande spelstyrka kan mötas i jämna matcher.
hinder este hazard varje *bunker, *ruff eller *vattenhinder
hole-in-one; ess hole-in-one; ässä; holari hole-in-one; ace (amer.) att få in bollen i *golfhålet (2) på ett enda *slag
honnör; förtur aloitusoikeus; honööri; honori honour; honor (amer.) en spelares eller ett lags rättighet att göra första *öppningsslaget vid ett *hål
hook (subst.); hooka (verb) hook; hukki; lyödä hukki hook the ball för högerhänta: *slag med kraftig vänsterskruv; för vänsterhänta: *slag med kraftig högerskruv
hylsa; foderhylsa kuppi (2); hylsy cup (2) hölje som fungerar som förstärkning inne i *golfhålet (2)
hålkant reiän huuli; reiän reuna lip kanten på *golfhålet (2) eller *bunkern
inspel; inspelsslag; approach lähestymislyönti (griinille) approach; approach shot *slag mot *greenen
järnklubba rautamaila; rauta iron; iron club typ av *golfklubba
klubbhuvud lapa; mailan pää head; clubhead; clubblade den del av *golfklubban som ska träffa bollen
klubbset; set mailasarja; setti set of clubs; set alla de *golfklubbor man avser använda för en *golfrunda (högst 14 st.)
lie lapa-varsikulma; lie-kulma lie; lie angle vinkeln mellan *skaftet och *klubbhuvudet
lob wedge lobbi wedgi, lobby wedge lob wedge *järnklubba speciellt ämnad för korta och höga inspelsslag
loft, vinkel nostokulma; lavan kulma; lavan kaltevuus loft vinkel på klubbladet, *slagytan, som avgör hur högt och långt *golfbollen flyger
lokala regler paikallissäännöt local rules precisioner och undantag som gäller lokalt på golfklubbar, och som inte ingår i de allmänna reglerna
löst naturföremål irrallinen haittatekijä loose impediment alla naturföremål som inte sitter fast i marken såsom stenar, löv, insekter el.dyl.
mark under arbete; ground under repair; G.U.R. kunnostettava alue, reparialue ground under repair; G.U.R. område på *golfbanan som inte är i skick
matchspel reikäpeli; kaksinpeli match play går ut på att två spelare tävlar om att vinna flest antal *golfhål (1)
miss; missa bollen huti, ohilyönti air shot; fan; miss the globe (amer.); whiff *slag där klubban inte träffar bollen
nedslagsmärke; pitch mark putoamisjälki; alastulojälki; iskemä pitch mark; ball mark märke som *golfbollen lämnar efter sig då den slagit ned
nersving; downswing alastulo; downswingi downswing den del av *svingen då *golfklubban rör sig neråt efter att ha varit uppe vid axelhöjd
nittonde hålet yhdeksästoista reikä nineteenth hole golfklubbens klubbhus eller bar

nybörjare; duffer

aloittelija; "duffari" duffer; hacker; "rabbit" oerfaren spelare
out of bounds, ute out of bonds, ulkona out of bounds, out boll som landar utanför *golfbanan
par; idealresultat ihannetulos; pari; par par idealresultatet för ett *golfhål (1)
peg, -gen, -gar tii (2) tee peg; peg en träplugg som *golfbollen läggs på vid utslag
pegga tiiata tee the boll; teeing placerandet av *golfbollen på utslagsplatsen inför utslaget
pin high; i höjd med flaggan lipun tasalla pin high boll som ligger i horisontell linje med flaggan
pitch korkea lähilyönti; pitchi pitch ett kortare *inspel mot *greenen
pitching wedge; wedge pitching wedge; wedge; wedgi pitching wedge; wedge *golfklubba som man kan slå en *pitch med
pliktslag rangaistuslyönti penalty stroke; penalty ett *slag som läggs till en spelares resultat enligt vissa regler
pro; professionell golfspelare; proffs pro; ammattilainen pro; professional golfer spelare som får betalt för sitt spelande; används även om golfklubbens tränare
pro shop pro shoppi pro shop affär som säljer golfartiklar på golfklubben
pull pull; pulli pull för högerhänta: rakt *slag åt vänster; för vänsterhänta: rakt *slag åt höger
push push; pushi push för högerhänta: oskruvat *slag som startar åt höger och sedan fortsätter åt samma håll; för vänsterhänta: oskruvat *slag som startar åt vänster och sedan fortsätter åt samma håll
putt (subst.), putta (verb) puttaus; putti putt det *slag som görs på *greenen
putter putteri; puttausmaila putter typ av *golfklubba
rak stans suora stanssi square stance; square grundposition där spelarens fötter, höfter och axlar är i samma linje som riktlinjen
reservboll; provisorisk boll varapallo provisional ball; provisional en extra *golfboll som slås ifall det finns anledning att tro att den ursprungliga inte kan hittas
ruff karheikko; raffi rough långt gräs runt *fairwayen
sand wedge hiekkamaila; sand wedgi; santa wedgi sand wedge tung och bredbottnad klubba som används vid *bunkerslag
scratchspelare; nollhandikappare scratch-pelaaja scratch player spelare vars *handikapp är noll
sidovattenhinder sivuvesieste lateral water hazard ett *vattenhinder eller en del av ett *vattenhinder som ligger så att det är omöjligt att *droppa en *golfboll bakom själva hindret; markeras med röda pinnar eller linjer
skaft; klubbskaft varsi; mailan varsi shaft *golfklubbans långsmala del som man håller i då man slår
slag; golfslag lyönti; golflyönti stroke; shot den rörelse med klubban som görs i avsikt att slå *golfbollen och förflytta den
slagspel lyöntipeli medal play; stroke play tävlingsform där minsta möjliga antal *slag vinner
slagyta lyöntipinta; osumapinta face; clubface den yta av *klubbhuvudet som är avsedd att träffa *golfbollen vid ett *slag
slice slice, slaissi, banaani slice, cut, banana ball för högerhänta: *slag som skruvar sig kraftigt åt höger; för vänsterhänta: *slag som skruvar sig kraftigt åt vänster
slope system slope-järjestelmä Course Rating and Slope System system där varje *golfbana värderas skilt för sig
sluten stans suljettu stanssi closed stance slagposition; för högerhänta: spelarens högra fot är längre bak än den vänstra, så att fötternas linje är till höger om målet; för vänsterhänta: spelarens vänstra fot är längre bak än den högra, så att fötternas linje är till vänster om målet
stans alkuasento, stanssi stance fötternas position inför ett *slag
sving svingi swing ett *slag i dess helhet
sweet spot ihanteellinen osumakohda; sweet spotti sweet spot *klubbhuvudets tyngdpunkt och även den ideala träffpunkten
takeaway takeaway takeaway början av *baksvingen
tee; utslagsplats tiiauspaikka; tii (1) teeing ground; tee (1) ett *golfhåls (1) utslagsplats
tillfälligt vatten   tilapäinen vesi casual water tillfällig vattensamling (eller is/snö) som inte är eller ingår i *vattenhinder
tillverkat föremål haitta obstruction föremål eller byggnad på *golfbanan, som försvårar spelet, men som inte räknas som ett *hinder
topp; tunn träff toppi; toppaus; ohut lyönti top; to thin the ball; skull att vid ett *slag träffa *golfbollens övre kant så att den bär alltför långt
träklubba puumaila; puu wood typ av *golfklubba
vattenhinder vesieste water hazard vattensamling på *banan; markeras med gula pinnar eller linjer
vinterregler talvisäännöt winter rules; preferred lie specialregler, enligt vilka man får ta upp och putsa *golfbollen på mark med dålig terräng
wedge wedgi wedge specialklubba för *inspel
vridstyvhet kiertojäykkyys torsion, torque skaftets vridstyvhet anger ett skafts motstånd till rotation kring sin längdaxel under svingen. Anges i grader, där ett lågt gradtal anger högt motstånd till rotation, och ett högt gradtal anger lägre motstånd till rotation.
yips kipsi yips nervositet som påverkar spelet, speciellt vid puttning
öppen stans avoin stanssi open stance högerhänta: slagposition, där benens linje riktas till vänster om målet; vänsterhänta: slagposition, där benens linje riktas till höger om målet
öppningsslag; utslag; drive aloituslyönti; draivi drive första *slaget på varje *hål