Levikkikartat: kyläkuntien nimet

Asutusnimihakemiston aineistosta on tehty karttoja, jotka näyttävät kyläkuntien nimissä esiintyvien jälkiosien (kuten -kulma ja -loukko) levikin. Kartoissa on yksi merkki kuntaa kohden, vaikka kunnassa olisi useampikin tietynloppuinen nimi. Kartat vastaavat hakemiston tilannetta syksyllä 2018.

Levikkikartta, jossa esitetään
erimuotoisin kuvioin pohja- ja puhto-loppuisten asutusnimien levikki Suomessa.
Pohja-loppuisia nimiä on lähinnä Etelä-Savon ja Keski-Suomen kunnissa, kun taas
puhto-loppuiset nimet keskittyvät Keski-Pohjanmaalle.
Levikkikartta, jossa esitetään
erimuotoisin kuvioin kulma- ja perä-loppuisten asutusnimien levikki Suomessa.
Kulma-loppuiset nimet keskittyvät Varsinais-Suomeen, Satakuntaan ja Hämeeseen,
kun taas perä-loppuisia nimiä on lähinnä Pohjanmaalla ja myös Ikaalisista
Kiuruvedelle ulottuvalla vyöhykkeellä.
Levikkikartta, jossa esitetään
erimuotoisin kuvioin pää- ja ryhmä-loppuisten asutusnimien levikki Suomessa.
Pää-loppuiset nimiä on lähes koko Suomessa, varsinkin Oulun eteläpuolella, kun
taas ryhmä-loppuiset nimet keskittyvät hyvin pienelle alueelle Parikkalaan,
Ruokolahdelle ja Rautjärvelle.
Levikkikartta, jossa esitetään
erimuotoisin kuvioin kunta- ja loukko-loppuisten asutusnimien levikki Suomessa.
Kunta-loppuisia nimiä on vain harvakseltaan eteläisessä Suomessa, kun taas
loukko-loppuisia nimiä on erityisesti Etelä-Pohjanmaalla.