Ohjeet

Perushaku

Osan tai osia haettavasta nimestä voi korvata jokerimerkillä *. Sen avulla voi esimerkiksi hakea tietyllä kirjaimella alkavia tai tietyn jälkiosan sisältäviä nimiä. Kirjoittamalla lomakkeen hakukenttään joki* saa tulokseksi kaikki Joki-alkuiset nimet. Jos taas kirjoittaa hakukenttään *joki, saa tulokseksi listan -joki-loppuisista nimistä. Jokerimerkkiä voi käyttää myös nimen keskellä. Kirjoittamalla hakukenttään mäk* saa vastaukseksi kaikki Mäk-alkuiset ja --loppuiset nimet (esimerkiksi Mäkelä, Mäkikylä, Mäkkylä). Jos haetaan pelkästään merkkijonolla Mäkelä, saadaan tulokseksi pelkät Mäkelä-nimet, mutta jos haetaan Mäkelä*, saadaan tulokseksi Mäkelä-nimien lisäksi myös esimerkiksi nimet Mäkelänmäki ja Mäkelänranta.

Tarkennettu haku

Myös tarkennetussa haussa osan tai osia haettavasta nimestä voi korvata jokerimerkillä *. Hakuehtoja voi yhdistää. Jos käyttää haussa useampaa kuin yhtä kenttää, hakutuloksiin tulevat silloin sellaiset nimet, jotka täyttävät kaikki hakuehdot. Tarkennetun haun valintoja yhdistelemällä voi hakea esimerkiksi kaikki sisäpaikallissijoissa taipuvat mäki-loppuiset nimet, jonkin kunnan kylät ja kylänosat tai kunnat, joilla on ruotsinkielinen rinnakkaisnimi.

Paikallissijataivutus

Nimistä on esitetty paikallissijamuoto, olosija, joka vastaa kysymykseen ”missä ollaan” ja jota juuri asutusnimistä usein tarvitaan: Turussa, Tampereella. -ssa/-ssä-loppuiset ovat sisäpaikallissijoja ja -lla/-llä-loppuiset ulkopaikallissijoja.

Taipuu sisäpaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, jotka taipuvat sisäpaikallissijoissa.

Taipuu ulkopaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, jotka taipuvat ulkopaikallissijoissa.

Taipuu sekä sisä- että ulkopaikallissijoissa -valinta tuo esille nimet, joissa on käytössä kumpikin taivutustapa.

Paikanlaji

Kunnat-valinnalla saa tulokseksi nykyisten kuntien lisäksi myös 1960-luvulta asti kuntaliitosten myötä lakkautetut kunnat. Maalaiskunnat, jotka on liitetty samannimiseen kuntaan, eivät ole mukana.

Kylät-valinnalla saa tulokseksi kiinteistörekisterikyliä, epävirallisia kyliä sekä kyläkuntia, kylänosia. Mukana on myös asuttuja saaria, joissa on kyläkuntamainen asutus.

Muut asutuskohteet -valinnalla saa tulokseksi kaupunginosia, osa-alueita, taajamia, asuinalueita ja kunnan osia.

Nykyinen sijaintikunta

Tässä näkyvät kaikki nykyiset kunnat. Tämän avulla voi esimerkiksi hakea jonkin tietyn kunnan kaikki hakemistossa esitetyt asutusnimet.

Muunkielinen rinnakkaisnimi

Tämän avulla voi etsiä asutusnimet, joilla on ruotsinkielinen, pohjoissaamenkielinen, inarinsaamenkielinen tai koltansaamenkielinen rinnakkaisnimi.

Karttalinkki

Osasta nimiä on linkki Maanmittauslaitoksen nimistötietokortteihin. Linkki avautuu klikkaamalla kuvaketta, jossa näkyy tietokorttien graafinen elementti Paikkatietoalusta.fi. Lisäksi joistain nimistä on linkki Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun. Linkki avautuu klikkaamalla kuvaketta, jossa näkyy Karttapaikan graafinen elementti Karttapaikka.fi. Asutusta voi näin tarkastella myös karttakuvan avulla.