Kotus - verkkojulkaisut

Etunimien taivutus

Aineiston kuvaus

Tietokantaan on koottu Suomen kansalaisten yleisimmät sekä taivutukseltaan usein ongelmia aiheuttavat etunimet. Sitä täydennetään tarpeen mukaan.

Tietokannassa on yhteensä 2 364 etunimeä. Ensimmäisen etunimensä taivutuksen tietokannasta löytää 96 prosenttia vuosina 1965–2012 syntyneistä suomenkielisistä Suomen kansalaisista. Ruotsinkielisen väestön osalta vastaava luku on 93 prosenttia. Myös muunkielisten suomalaisten nimistä yleisimmät ovat luettelossa.

Julkaisussa ei ole yhdysmerkin sisältäviä yhdysnimiä (esimerkiksi Juha-Matti). Tällaisten nimien taivutuksen määrittää nimen jälkimmäinen osa. Niinpä nimen Juha-Matti taivutuksen voi katsoa nimen Matti kohdalta. Myöskään jälkimmäisinä etuniminä käytettyjä isän- tai äidinnimeen pohjautuvia nimiä (esimerkiksi Antinpoika, Maijantytär) julkaisuun ei sisälly, sillä ne taipuvat samoin kuin yleissanat poika ja tytär.

Tiedot Suomen kansalaisten yleisimmistä nimistä on saatu Digi- ja väestötietoviraston (entisen Väestörekisterikeskuksen) aineistoista. Nimien taivutussuositukset on laadittu Kielitoimiston sanakirjaa, Kotuksen verkkosivuilla järjestettyjä etunimikyselyitä sekä kielen- ja nimistönhuollon opaskirjoja, artikkeleita ja nimistönhuollon neuvonnan tietokantaa apuna käyttäen. Taivutusvaihtoehdoista esitetään yleensä tavallisimmat, vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi olemassa. Jos nimi esimerkiksi äännetään suomen kielessä vieraskielisen esikuvansa mukaan, ääntöasu vaikuttaa taivutuspäätteen valintaan.

Ongelmallisimpien nimien taivutuksia on käsitelty nimistön- ja kielenhuollon asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä, johon ovat kuuluneet Riitta Eronen, Lasse Hämäläinen, Sari Maamies, Raija Moilanen, Tiina Manni-Lindqvist, Sirkka Paikkala, Minna Pyhälahti, Helinä Uusitalo, Sonja Valkeinen ja Elina Wihuri.

Helinä Uusitalo: Miten taipuvat Sade, Rae ja Dennis? (Kielikello, 3/2013)

 

© Kotimaisten kielten keskus