Kotus - verkkojulkaisut

Etunimien taivutus

Merkinnöistä

Luettelossa on mainittu kunkin sijamuodon kohdalla ne taivutusmuodot, joita voidaan pitää yleiskielessä hyväksyttävinä. Näitä muotoja voi olla useita rinnakkaisia. Niiden välisiä suhteita erotetaan merkinnöillä t., () ja ~.

Merkintä t. [tai] tarkoittaa sitä, että esitetyt muodot ovat saman taivutusmuodon eri vaihtoehtoja. Esimerkiksi merkintä Elinojen t. Elinoiden t. Elinoitten nimen Elina monikon genetiivissä tarkoittaa sitä, että minkä tahansa kyseisistä muodoista voi valita monikon genetiivin taivutukseksi.

Sulkeisiin merkitty taivutusmuoto edustaa vanhahtavaa, nykykielessä harvemmin käytettyä taivutustapaa. Tällainen on erityisesti monikon genetiivin in-pääte. Esimerkiksi Elinan kohdalla merkintä (Elinain) tarkoittaa, että Elinain on monikon genetiivinä tyyliltään vanhahtava mutta silti yleiskielessä edelleen täysin hyväksyttävä.

Aaltoviivalla ~ toisistaan erotetaan kaksi erilaista taivutusparadigmaa. Niitä esiintyy erityisesti s-loppuisissa nimissä. Esimerkiksi nimen Carlos kohdalla merkintä Carloksen ~ Carlosin tarkoittaa, että Carloksen ja Carlosin ovat kumpikin yleiskielessä hyväksyttäviä yksikön genetiivin muotoja. Samassa tekstissä on kuitenkin selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi hyvä pitäytyä samassa taivutusparadigmassa: jos käyttää yksikön genetiivissä taivutusta Carloksen, on samassa tekstiyhteydessä monikon nominatiivissa suotavampaa käyttää taivutusta Carlokset kuin Carlosit.

 

© Kotimaisten kielten keskus