A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö

Välkommen till Finlandssvensk ordbok på nätet

Detta är en nätutgåva av Finlandssvensk ordbok från 2008. Innehållet är alltså detsamma även om artiklarna ser lite annorlunda ut i nätversionen jämfört med i den tryckta utgåvan. Ordboken innehåller cirka 2 550 finlandismer och ger rekommendationer om vilka som bör undvikas och vilka som kan accepteras i texter där en objektiv och saklig stil eftersträvas.

Ordboken har sammanställts av Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter vid Forskningscentralen för de inhemska språken (numera Institutet för de inhemska språken) och den gavs ut av Schildts förlags Ab (numera Schildts & Söderströms). För information om de tryckta utgåvorna se Om ordboken.

Redaktör för nätutgåvan:Bianca Holmberg
IT-experter:Outi Lehtinen
Risto Widenius
Grafiker:Olli Miettinen


Publicerades 13.12.2016.
Senast uppdaterad 13.12.2016.

Institutet för de inhemska språkens webbpublikationer 45.
URN:NBN:fi:kotus-201637 — ISSN 2323-3370