A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
fast
Använd inte i betydelsen även om, om än, om det så gällde, om (det) så vore, åtminstone, i vilket fall som helst, förslagsvis, exempelvis, till exempel, om du/ni så vill. Konjunktionen fast används i svenskan när det är fråga om ett faktum, inte om hypotetiska fall: Jag cyklar till jobbet varje dag fast det redan är september.
Jag vägrar fast jag skulle dö på fläcken. sv. Jag vägrar, även om jag skulle dö på fläcken.
Han kunde slåss fast hela dan. sv. Han kunde slåss hela dan om det så gällde.
Jag kan inte komma fast vad (sku vara). sv. Oberoende av vad jag gör kan jag inte komma. I vilket fall som helst kan jag inte komma. Jag kan inte komma, hur viktigt det än är. Jag kan inte komma under några omständigheter.
Du kan fast fråga honom. sv. Du kan ju fråga (t.ex.) honom.
Du kan köpa fast en blomma. sv. Du kan köpa t.ex. en blomma.
När vill du komma? Jag kan komma fast i morgon. sv. Jag kan komma i morgon om ni så vill.
fi. vaikka