A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
på basen av
Använd hellre utifrån, enligt, med stöd av, på grundval av. Också på basis av och utgående från är klart vanligare i finlandssvenskan än i sverigesvenskan. fi. jonkin perusteella