Kotus - verkkojulkaisut

Kreikan paikannimet

Sisältö

Aineisto sisältää valikoiman Kreikan nykyisiä paikannimiä. Mukaan on otettu myös muutamia Kyproksen tasavallan nimiä. Nimiä on yhteensä noin 700.

Nimien valinnassa on lähdeaineistona käytetty suomen- ja englanninkielisiä maailmankartastoja. Kreikan ja Kyproksen alueelta poimittua luetteloa on täydennetty jonkin verran keskeisten matkailukohteiden nimillä. Uusia nimiä voidaan lisätä tarvittaessa.

Kreikankielisten nimien kirjoitusasut on tarkistettu nykykreikan ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) latinaistussuosituksen mukaisiksi.

Nimien esittäminen

Saman paikan erilaiset nimiasut esitetään samalla rivillä. Kirjoitusasut on aakkostettu suositettavan latinaistetun kirjoitusasun mukaan (sarake YK:n suosittama transkriptio).

Sarakkeessa YK:n suosittama transkriptio mainitaan Kreikan ja Kyproksen antaman kreikkalaisten paikannimien latinaistuksen mukainen kirjoitusasu. Tätä latinaistusta, josta käytetään lyhennettä ELOT 743, on Yhdistyneet kansakunnat suosittanut kansainväliseen käyttöön vuodesta 1987. Kotimaisten kielten keskus suosittaa sitä suomen kieleen.

YK:n suosittama kansainvälinen transkriptio ELOT 743 (englanniksi, pdf)

Sarakkeessa Suomenkielinen sovinnaisasu mainitaan suomen kielessä vanhastaan käytössä ollut ja vakiintunut niin sanottu kansallinen sovinnaisnimi eli eksonyymi, joka poikkeaa kreikankielisestä nimestä. Sellaisia ovat esimerkiksi Ateena, Attika, Egeanmeri, Korfu, Kreeta ja Korintti. Näitä nimiä voi käyttää suomen kielessä nykyisistä kohteista edelleen.

Sarakkeessa Suomalaisen standardin mukainen transkriptio esitetään Suomen standardisoimisliiton esittämä, kreikankielisten nimien ääntämistä mukaileva kirjoitustapa. Se on esitetty standardissa SFS 5807 Kreikan kielen kansallinen translitteraatio ja transkriptio (2008). Vaikka Kotimaisten kielten keskus suosittaa käytettäväksi YK:n suosittamaa transkriptiota (ELOT 743), tässä luettelossa esitetään myös SFS:n standardin mukaiset asut, jotta eri tavoin kirjoitetut nimet olisi helpompi löytää.

Sarakkeessa Nimi kreikaksi nimi esitetään nykykreikan mukaisessa kirjoitusasussa. Sen latinaistuksen ja ääntöasun voi tarkistaa Kreikan kirjaimiston muuntotaulukosta.

Tästä julkaisusta puuttuvat antiikinaikaiset nimet. Ne tarkoittavat enimmäkseen eri paikkoja kuin tässä julkaisussa olevat nykynimet. Antiikin paikannimistöä on hakusanamuodossa esimerkiksi Paavo Castrénin ja Leena Pietilä-Castrénin teoksessa Antiikin käsikirja (Otava 2000).


Nimissä esiintyviä paikan lajia ilmaiseva sanoja

akroniemi
akrotirioniemimaa
anosalmi
diorygakanava
isthmoskannas
kolposlahti
limnijärvi
orosvuori
pelagosmeri
techniti limnitekojärvi

Paikannimien tavallisia alkuosia

agios, -o, -apyhä
anatolikos, -o, -iitä-
anoylä-
dytikos, -o, -ilänsi-
katoala-
neos, -o, -auusi
notios, -o, -aetelä-
palaios, -a, -avanha
vorios, -o, -apohjois-


Tekijät

Sivujen sisällön ovat toimittaneet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tutkijat Kimmo Granqvist ja Sirkka Paikkala. Nimiluetteloiden kokoamiseen ja nimien latinaistamiseen ovat osallistuneet Suvi Mäkelä ja Minna Salonen. Kreikankielisten nimiasujen tarkistamisesta nykykreikan mukaisiksi on huolehtinut nykykreikan kielen ja yleisen kielitieteen dosentti Kimmo Granqvist. Verkkosovelluksen on laatinut tietojärjestelmäasiantuntija Jari Vihtari. Aineistoa ovat kommentoineet ja täydentäneet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielenhuoltajat.

© Kotimaisten kielten keskus