Kotus - webbpublikationer

Namn på länder på sju språk

 
finskaMari

Marin tasavalta 

svenskaMari

 

nordsamiskaMari

Mari dásseváldi 

engelskaMari El; parallellt Mariy El

Mari El Republic (the) 

franskaRépublique des Maris (la)

 

tyskaMari El (n.); parallellt Marij El (n.)

Republik Mari El (die); parallellt Republik Marij El (die) 

ryskaМарий Эл

Республика Марий Эл 

*(Ryssland)

Förkortningar

ATÖsterrike
CHSchweiz
DETyskland
dipl.förb.i diplomatiska förbindelser
f.feminin
f.d.före detta
FNFörenta nationerna
FRFrankrike
förk.förkortning
GB Förenade kungariket
hist.historiskt
inoff.inofficiellt
m.maskulin
n.neutrum
off.officiellt
pl.pluralis
språkv. rek.språkvårdens rekommendation
tid.tidigare
*icke självständigt
 
© Institutet för de inhemska språken