Kotimaisten kielten keskus
 

Hakusana: Merkitys: Pitäjät:

Vepsän verkkosanasto

Aineisto

Vepsän kielen verkkosanasto on peräisin Lauri Kettusen (1885–1963) laajasta, käsin kirjoitetusta sanakirjasta ja kenttämuistiinpanoista. Kettunen teki kaksi matkaa vepsäläisalueille, joista ensimmäinen osui Venäjän vallankumouksen aikaan 1917–1918 ja rajoittui etelävepsäläiselle alueelle. Toisen matkansa Kettunen teki yhdessä Lauri Postin ja Paavo Siron kanssa kesällä 1934, jolloin reitti kulki etelävepsäläisistä kylistä keskivepsäläisen alueen kautta äänis- eli pohjoisvepsäläisiin kyliin.

Kenttämuistiinpanoihin perustuva sanasto on siirretty sellaisenaan sähköiseksi tietokannaksi pyrkimättä yhtenäistämään tai yksinkertaistamaan eri sanoista tallennettuja variantteja. Myös tarkekirjoitus on jätetty ennalleen.

Pitäjänlyhenteet on kuitenkin korvattu pitäjien koko nimillä, vaikkakaan aivan kaikkia Kettusen käyttämiä lyhenteitä ei ole kyetty tulkitsemaan. Pitäjien joukossa on myös Viluksela, joka ei ole pitäjä vaan viittaus Soutjärvellä sotavuosina aineistoa keränneeseen Lea Vilukselaan. Hänen laudaturtyönsä "Äänisen Vepsän ruokataloudesta ja siihen liittyvästä sanastosta" (HY) valmistui 1945.

Käyttöohjeet

Vepsän sanoja kannattaa ensisijaisesti etsiä aakkosselauksen avulla. Ensin valitaan sanan alkukirjain, jolloin selattavaksi tulee aakkostettu hakusanalista. Hakusanat toimivat linkkeinä, joista pääsee sana-artikkelin kaikki tiedot sisältävään korttinäyttöön. Hakusanojen ryhmittyminen sana-artikkeleiksi on aineiston luonteen vuoksi epäjohdonmukaista. Toisinaan saman sanan eri variantit on koottu samaan artikkeliin mutta toisinaan ei. Sanalistoissa kuitenkin näkyvät aakkostettuina sana-artikkeleihin sisältyvät eri hakusanat, joten artikkeleiden vaihteleva rakenne ei vaikuta hakuihin.

Vepsän sanoja voi hakea myös kirjoittamalla sana tai sen osa tarkemman haun hakusana-kenttään. Tällä tavoin hakeminen on kuitenkin hankalaa tarkekirjoituksen vuoksi. Haettava sana on osattava kirjoittaa tarkkeineen ja erikoismerkkeineen oikein, jotta haku tuottaisi tuloksen. Suureen osaan vepsän sanoista liittyy merkityksenselitys, joten kirjoittamalla merkitys-kentään suomenkielisen sanan tai sen osan voi hakea sujuvasti. Pitäjän nimellä hakemista helpottaa pitäjä-kentästä aukeava valikko.

Sanasto sisältää monia suomalais-ugrilaiseen tarkekirjoitukseen kuuluvia tarkkeita ja erikoismerkkejä. Jotta merkit näkyisivät oikein, koneen ja selaimen on tuettava Unicode-standardia. Lisäksi käytössä pitää olla fontti, joka sisältää tarpeelliset merkit. Usein tällainen fontti on koneessa jo valmiina (esim. Arial Unicode MS, Lucia Sans Unicode, Lucida Grande), vaikkakaan aivan kaikki merkit eivät silti näy aivan oikein. Parhaimmin toimivia fontteja on Charis SIL, jonka voi ladata ilmaiseksi SIL:n verkkosivuilta.

Vepsän verkkosanastoon liittyviä kysymyksiä, palauteita ja korjausehdotuksia voi lähettää Kainon palautelomakkeella.

Lisätietoja Lauri Kettusen kokoamasta vepsän sanastosta.