Kotus - verkkojulkaisut

Sukunimien taivutus

Aineiston kuvaus

Luetteloon on koottu sukunimiä, joiden taivutus on herättänyt kysymyksiä. Monet niistä ovat rakenteeltaan erikoisia (esimerkiksi Louet : Loukeen : Louetta jne.), mutta koska tavallisiakin sanoja sisältävien nimien taivutus tuottaa joskus ongelmia, joukossa on myös niitä (esimerkiksi Järventaka : Järventaan, Raitis : Raittiin). Mukana on myös joitakin Suomen ruotsinkielisiä sukunimiä (Kallis, Pulkkis, Mörne) ja Suomessa käytössä olevia vieraskielisiä sukunimiä (Essayah), joiden taivutukseen on kaivattu nimistönhuollon ohjeita.

Luettelossa on yhteensä 2090 sukunimeä. Sitä täydennetään tarpeen mukaan.

Nimet ja niiden taivutussuositukset on poimittu kielen- ja nimistönhuollon opaskirjoista, artikkeleista ja nimistönhuollon neuvonnan tietokannasta. Sen jälkeen ongelmallisimpien nimien taivutus on vielä tarkistettu nimistön- ja kielenhuollon asiantuntijoista sekä Kielitoimiston sanakirjan toimittajista koostuvassa työryhmässä, johon ovat kuuluneet Riitta Eronen, Eija-Riitta Grönroos, Elina Heikkilä, Taru Kolehmainen, Sari Maamies, Tiina Manni-Lindqvist, Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Helinä Uusitalo ja Elina Wihuri.

Harvinaisten sukunimien (yleensä alle 20 nimenkantajaa) tausta on tarkistettu ja vallitsevaa taivutustapaa selvitetty puhelimitse myös nimenkantajilta itseltään kysymällä. Näin on menetelty varsinkin silloin, kun kielenmukaisia taivutusmahdollisuuksia on ollut useita. Taivutussuositukseen vaikuttava nimen yleisyystieto on nähtävissä Digi- ja väestötietoviraston (entisen Väestörekisterikeskuksen) nimipalvelussa (www.dvv.fi). Talonnimilähtöisissä sukunimissä taivutusta on verrattu sukunimien taustalla olevien talonnimien taivutukseen (Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston paikannimikokoelmat).


Helsingissä Aleksis Kiven päivänä 2011

TekijätKeskeisimmät kirjalliset lähteet

Itkonen, Terho – Maamies, Sari 2011: Uusi kieliopas. 4., tarkistettu painos. Tammi: Helsinki.

Kielitoimiston sanakirja 2008. Internet-versio. MOT Kielitoimiston sanakirja 2.0. Julkaisija Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Kustantaja Kielikone Oy.

Mikkonen, Pirjo – Paikkala, Sirkka 2000: Sukunimet. Otava: Helsinki.

Mikkonen, Pirjo – Salonen, Minna – Manni-Lindqvist, Tiina 2008: Kielitoimiston nimiopas. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Helsinki.

Närhi, Eeva Maria 1991: Suomalaista sukunimikäytäntöä. Kielenkäytön oppaita 1. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Edita: Helsinki.

 

© Kotimaisten kielten keskus