Institutet för de inhemska språken
 

Ledlex index B

Babb-BACKE-backeBack(as/is-)Bad(ar)-
Badd-Baddar-Bagar(s-)Bagg-Baj-
Bajars-bakBak- 1Bak- 2Bakars
Bakbräds-BakemellanBaki-Bakom-Bakre
Baktill-Baktrågs-Bakugn-Bak(up)på-Balder(s)-
BALG-balgBalj-Ball-Ballast-
Bals-Bam-Bambar-Bams-BAN
-banaBand-Banj(us)-BANK-bank
Bann-Bar-BARABarbusBark-
Barka(r)-Barlast-Barmhärtig--barnBa(r)n-
BarnholmBart-, Bar(t)s-Bas-Basa-Basas
Bast-Bastes-BASTUBast(u)-Batteri-
B(e)atasBeck-Bejar-Bell(-)Ben-
Bend-Bene-Bengts-Benjam(in)s(-)Benn-
Ben(s)-BERG-berg-bergBerghamn
-bergaBergas, -e(n)sBer(g)s(-)Berit-Berk-
Bern-Bern(har)ds-Bers-Bert-Bertels(-)
Besk-Bes(o)-Besvär-Besökar--beta
BETE 1-beteBETE 2-beteBetlehem
Bets-Bett-Bett(a)-Bibel-Biber-
Bigg(as/os)-Bil(an)-Bilings-Bill- 1Bill- 2
Billnings-BinalsBinda(r)sBinik-Binn-
Binnings-Binus-Birgers(-)Birj-Birk-
-birkeBirs-Bisa(-)Bisaball-Bisar(-)
Bisket-Biskon-Biskop(s)-BIT-bit
Bitter-Bjen(s)-Bjonders-Bjonk-Bjon(s)-
Bjur(s)-Bjurhus-Bjuse-Bjutis-Bjån(a)-, Bjåns-
Bjälk-Bjäller-Bjär-Bjär(ns)-Bjölas-
Björ-Björk--björkenBjörn-Björnhuvud(-)
Björn(s)-Black-Blacks-Blad-Bland-
Blandan-Blanda(r)s(-)Blank-BlankasBlasius
Bleck-Blek-BLEKABlekan-BLEKE
-blekeBlekungenBlem(o)-Bli-Blid-
Blikt-Blind-BlindsundBlindings-Blindstick-
BlindtarmenBlindtickanBlink-Blis-Blister-
Blixt-Block-Blockhus-Blodder-, Bloddrus-Blodes-
Blom-Blomster-BlundsBlusiBly-
Blyerts-Blå-Blåbär(s)-Blåfeno-Blåman-
Blås(ar)-Bläck(s)-BläckhornetBlädrikanBlägd-
Bläggar-BläktanBländ-BLÄNKA-blänka
Bläs-Bläsa(-)BlöckeBlömans-Blösta-
Blöt--boBobb-Bock-Bockar-
Bockel-Bockfors-Bocks(-)Bocksvärds-Bocktorns-
Bo(d)-Bo(d)-BODABodes-Bodd-
Bofilis-Bo(d)kar-Bog-Bogs-Boist-
Boj-Bojs-Bok-BokarenBokhållar-
BokullaBOLBolan-Bolar-Bolkars-
Boll-Bolm-BOLSTAD-bolstaBom-
Bomar-Bond-Bondans-Bondar-Bond(a)s(-)
Boning-Bonnas-Borbo(r)-Bord-BORG
-borg-borgBorgan-Borgar(s-)Borken-
Borst-Bort(re)-Bos(as)-Bosk-Boskaps-
Boss-BossasBoställ(s)-Bot--bote
Botel-Bott-BOTTEN-botten-botten
Bottenlös-Bovel-Box(-)Bra-Brack-
BRAK(E)-brakBrakveds-Brallas-Bram-
Brams-Brana-Brand-Brand(a)s(-)BRANT
-brantBrant-Brants-Bras(as)-Brask(as/is)-
Bratt-Brax(en)-Bred-Bred-Bred(e)s-
Bredings--bredsel, -bredslaBredsel-Brel-Brem(-)
Brick-Brickel-Brigg-Brill-Bringmetan
BRINK-brinkBrinkas/is(-)Britas(-)Britthamns-
BRO-broBroar--broarnaBrodd-
Brodik-Brofogd-Brok-Brokarls(-)Brokog-
Brolis-Brom-Broms-BronkasBror(a)s-
BROTT-brott-brottBrud-Brudbad-
BruddrängenBrudgum-BrudkistanBrudmarsch-Brudpigan
BRUKBrulles-Brulo-Bruman-Brummels-
Brun-Brunes-Brunk-BRUNN-brunn
-brunnBrunni-Brunno-Brunt-Brunu-
Brus-BrusasBrusk-BrustaBrutu-
BRYGGA-bryggaBryggar-Bryggje-Bryggkaret
Brynik-BrynstensBRYNT-brynt-bryta
BryttjanBrå-BråbänkenBråd-Brådd-
Bråddöd-Bråk-Bråkul-Bråm-Bråma(ns)-
Bråna-BrånalandetbrånalandBRÅNE-bråne
Bråt-Bråt(a)-Bråta(r)sBRÅTE-bråte
Brått-Bräck-BräckasBräd-Bräl-
Brälik-Bräll-Brämars-Bränd-Bräng-
Bränn-Bränn-BRÄNNA-bränna-bränna
Brännan-Brännar(s-)Brännes-Brännhus-Brän(n)ing(s)-
Brännland(s)--brännlandBränno(n)-Bränns(-)Brännvins-
Bränsl--bränsel, -bränslaBränsel--bränsel, -bränslaBränt-
Brässl-Bröd-BrödlösanBröl-Bröllops-
Bröm-Brömmes-Bröms-Brömse(l)-Bröst-
BRÖTA/E-bröta-bröteBröt-Bu-
BubbisBuckelBudd-Bugg-Bugu-
BUKT-buktBuldans-Bull-Bullrik-
Buller-Bullers(-)Buls-BULT-bult
Bultar-Bulu-Bulvan(s)-Bummel-Bund-
Bunk-BURABur(as)-Buras-Burenkudd-
Buris-Burk-Burr-BusBus-
Bus(s)-BusanBusas(-)Busk-Buskar-
Busk(as/is)-Buss-Buss(as)Butt(s)-BY
Bygd-Byggars-byggeByggmästar--byggnad
Byggnings(-)Byk-Bykan/ar-ByltanByrk-
Byse(n)s(-)Byske--byskeByss-Byssj(e)-
Bytar(s)-BYTE-byteBytt-Byx-
ByxarshåletByxgrenenByxknappenByxlåretByxlös-
Byxsäck-Båda-BÅDE-bådeBåg(a)-
Bågas(-)Båk(en)-Båk(en)-Bål(a)-Bålnas-
Båls-Bånik-Bår-Bå(r)n-Bås-
Båsar-Båsk-Båssa(-)Båt-Båthamnen, -arna
Båthus-Båthus-Båtom-Båts-Båtsmans(-)
BÅ(T)STABåtstädetBåtställetBÄCK-bäck
-bäckBäckas(-)Bägar-Bäle-BÄLG
BäljarsBäll-Bällar-Bält-Bältar(s)
Bän-Bänd(an)-BändersBänk-Bär-
Bära-Bärgan/ar-Bärgning-Bäri-Bärk-
Bärlings-Bärs-Bäsk-Bäss-Bässa-
BässjarsBässkräppanBässla-Bäst-Böckel-
Bögel-Böjsas(-)BökBökar-BÖLE
-böleBöll-Böllar-Böllnan(-)Bölm-
Bön-Böndags-Bör-Börd-Bördings-
Börj-BörjesBörk-Börka(r)-Börkel-
Börs-Börst-Börstings-Bös-Bösas
Bösk-Böss-Böst-BÖTEBöv-