Institutet för de inhemska språken
 

Ledlex index S

-s-saari-saariSabbats-Sab(b)el-
Sadel-Sa(de)l-Sadelmakars(-)Sagg-Sakristi-
SakristianSal-Sala-Salm-salmi
-sal(o)-saloSalomon(s-)Sal(s)-Salt-
SaltkaretSaltsjö-Saltvatt(u)-Samfällt(-)Samlags-
Samlings-Sam(u)el-SAND-sandSander(a)s(-)
Sando(g)-SandrasSank-SANK(A)-sank(a)
Sankt(a)Sannas(-)Sara(s-)Sarv-Sax-
Se-Sebb-Seffer-Seg--segan
Seg(e)l-Segel-Segers(-)Sell-Selmas(-)
Sepp-Sevals(-)Sex-Sexmans(-)Sian/ar-
Sibb-SibirienSibirienSIDA-sida
Sid(e)-Sigfrids(-)Sigg-Signal-Signes(-)
Signil-Sigurds(-)Sik-Sil-Siljas-
Silkes-Sill- 1Sill- 2-siltaSilvast-
Silver-Silver(a)s(-)SIM(ME)Sim-Simas(-)
Simman/ar/as-Simon(s-)Simp-Sinde(r)s-Sions-
Sip-Sipp-Siraps-Sis(-)Siss-
Sittan/ar-Sival/ar/er-Sivals/ers(-)Sivla(n)-Sju-
Sjudar-Sjudars(-)Sjuk-SjulsSjung(an/ar)-
Sjunk(an)-SjurygganSjutton-Själ(a/i)-Själkar-?
Själlös-Självät-SJÖ-sjö-sjö
-sjö-sjöSjöbod-SJÖVISTESkabb(-)
Skada-Skadd-Skaffar-SKAFT-skaft
SKAG-skagSkagel-Skakel/ul-Skal(a)-
Skalkar-Skall(as)-SKALLESkall(e)r-Skallfogd-
SkallharpanSkallo-Skalm-Skam-Skank-
Skans(-)Skans(en)Skar-Skara-Skark-
Skarp-Skarp(an)Skarpans/ensSkars-Skarv-
Skata(r)s-SKATE-skateSkatt-Skattman-
Skav-Skava-Skavar-Sked-Sked-
Sken(ar)-Skepp(s)-Skeppa(r)-Skeppars(-)Skepphus-
Skepphus-Skeppo-Sket(ten)-Skid(an)-SKIFTE
Skiftet-skifte-skifteSkilj(e)-Skiljegård-
SkillnadenSkink-Skinn-Skinnar(s-)Skit-
Skitan/ar-Skiten-Skithus-Skitu-Skjor-
Skjort-Skjugg-Skjul-Skjut(an/ar)-Skjuts-
Skjåld-Skjår-Sko-Skobb-SKOG
-skogSkogssvins-Skojar(-)Skol-Skolmästars(-)
Skolv-Skomakar-Skonar-Skorp-Skorr-
Skorv-SKOTT-skottSkott-Skovel-
Skrabb-Skrabb(as/is)-Skrak(a)- 1Skraka- 2Skrall-
Skrammel-Skrangel-Skrap(a)-Skrappel--skrapp
Skratt-Skravel-SKREVA-skrevaSkrik-
Skrinn(an/ar)-Skrivar(s-)SkrobbSkroppel-SKROTT
-skrottSkrov-SKRUBBA-skrubbaSkrubb(as-)
Skrummel--skrummelSkruv-Skrå-Skräck-
Skräckes-Skräddar-Skräddars(-)Skräm-Skränmås-
Skräp-Skräpp-Skräppel-Skräss-Skrävel-
Skröv(e)l-? Skuckel/ul-Skul-Skull-SKURA
Skurran-Skut-Skval-Skvall-Skvall(e)r-
Skvalp-Skvatt(e)r-Skvatu-Skvätt-Skytt- 1
Skytt- 2Skyttan/ar-Skål- 1Skål- 2Skåld-
Skån-Skånk-Skåp-Skår-Skägg-
Skäggas/us(-)Skälg-Skäll-Skällar-Skäm-
SKÄR-skärSkäras(-)SKÄRGÅRDSkäribo-
Skärikarl-Skärimans-Skärp-Skärp(an)Skäru-
Sköld-Sköldar-Sköldar/ens(-)Skölj(ar)-Skön-
Skör-Sköt-Skötbåts-Sköthus-Sladd-
SLAG-slagSlag-SLAGE-slage
Slagg-Slaktan/-ar-Slaktars(-)Slammer-SLANGE
-slangeSlanger-Slant-Slapper-Slarv-
Slask-Slatter-Slem-SlemboSlemmern
Slev-Slick-Slipan/ar-Slipa(r)s(-)Slipp-
Slipstens-Slobbar-Slott(s)-Slump-Slup-
SLUSSSlut-Slå-SLÅTTA-slåtta
Slåtter-Slåtte(r)-Slåttes-Släd(a)-Släng-
Slät--slät-slätaSlätars/-is/-usSLÄT(T)
SLÄT(T)A-slättaSlättar-Slättes-Smack-
Smal-Smala-Smed-Smedas/-es/-isSMEDJA
Smeds(-)SMUGA-smugaSmulter-Smultron-
Små-Smås(-)-smällSmäll-Smällan/ar-
Smältar-Smätt(an/ar)-Smör-SmöraskenSmörgris(en)
Smörgås-SmörögatSnabb-Snappopps-Snar-
Sned(a)-Snett-Snick-Snickar-Snip-
SNO-snoSnobbersSnokar-Snop-
Snugg-Snurran-Snus-Snuv-Snygg-
SNYT(A)-snyta,-snyt(e)Snål-Snåld-SNÅR
-snår-stenSnåras/es/s(-)Snäck-Snäck(e)-
Snäck(e)-Snäll(as/is/s-)Snärje-Snär(u)-Snäss-
Snätt-Snö-Snöd-Snörp--so
Sock-SOCKENSockenråSocker-Sockertoppen
Soff-Sofi-Sol-Soldat-Sommar-
Sommarväg-Son-Sona(-)Sonn-Sop-
-sorSora-Sorg-Sot-Sotar-
Sotts-Sottung-Spad(a)-Spak-Spann-
Spanterlav-Spar-SparbössanSparr-Sparv-
Sparv(as/is-)Spatt-Spel(-)Spelars(-)Spel(e)mans
Spelstocks-Spen-Sperrings(-)Spetal-Spets-
Spettar-Spetälsk-Spik-Spikas/is(-)Spilitt-
Spillkorp-Spilt-Spink(-)Spinnar-Spir-
Spiri-Spirkas-Spis-Spisöls-Spitu-
Spjut-SPJÄLL-spjällSpjäll-Spott(an)-
Spov-Spraka-Spring(an/ar-)Spri(t)-Sprund-
Sprut-Spräng-Sprätt(an)-Spröt-SPÅNG
Spångar-Spåra-Späck-Spän-Spänger-
Spänn-Spännar-Spärl-Spärr-Spö-
Spök-Spökan/ar-Spörs--staStabb-
STACK-stack-stackenStackog-Stackskär
STADStaffan(s)(-)Sta(g)-Stak(a)-STALL
Stam-Stambo-Stamp-Stampan/ar-Stampars(-)
Stank-Stans(-)Stapuls-Stara(s-)Stark-
Starr-Stass-Stat(t)-Stavas(-)Staver-/Stavur-
Stefan-STEG-stegStega-Stega(r)s(-)
Stegel-Stek-STEKAStek(el)-STEN
Sten--stenStena(r)s(-)Stenes/is-Stenhuggar-
Stenmal-/-mar-Stenog--stenrösStenverk-Sti-
Stick-Stick(e)-Stickel-Stickhyvel-Stickträ-
STIGStig-Stika-Stiku-Still-ladan/-orna
Stin-Stjälp-Stjälpbro-Stjälpbänk-Stjärn-
Stjärnas(-)Stjärt-Stock--stolStolp-
Stolp(as/is-)Stoltens(-)Stoppe(n)s(-)Stom-Stomta
Stor-Stora(n)s/is(-)Storbåt(s)-Stork-Storm(s)-
Storo-Stors(-)Straff-STRAND-strand
Strand(a)s(-)Strang-Strek-Stret-Strid-
-strikaStrump--strupen-strutt-strutt,-stryta,-strytta
STRYSSEL-stryssel-stryttanSTRÅK-stråk
STRÅKE-stråkeStråkasSträn--sträng
Strängas/ens(-)STRÖM-ström-strömStrömma
Strömmas/e(n)s/is(-)Strömming(s)--stu(s)Stubb-Stubba-
Stubb(as/es)-Stubbo(g)-STUGAStugusStum-
Stump-Sturj-Stus(s)-Stut-STYCKE
-styckeStylt-Styning-Styr-Styr(es)-
Styr(es)-Styris(-)StyrmansStyv(as/es)Styvfars(-)
Styvmors-Stå-Stål-Stål(as/is)-Stånd-
Stång-Stång-Stångfall-StångfallStånk-
Ståns(-)Ståt-Stäckel-Stäcko(g)--städ
-ställeStällning(s)-Stälp-Stäm-Stämbordet
Stämn-STÄNGA/E-stängeSTÄNGNA-stängne
STÄNGSEL-stängsel-stängslaStäv-Stödj(e)-
Stödje-Stödnings-Stöl-Stölp-Stör-
Störj(e)-Störs-Stöt-Stöttings-Stövel-
Suck-Sudd-Sugg-Sul-Sulten/ig-
Sump-Sumpbåts-Sumpar-Suna(-)SUND
-sundSundas/is-SundomSundro-Suni(-)
Sunnan-Sunnani(-)SunnanmellanSunnanpå(-)Sunnantill(-)
-suo-suoSup-Supan/ar-Sur-
Surbrunn(en)Surmjölks-Sursjäls-Sus-Sutar-
SVACKA-svackaSVADSVAG-svag
Svalg-Svall(-)Svals-Sval(u)-Sval(u)boet
Svamp-Svan-Svang-Svan(s)-Svapp(e)l-
Svart-Svart(a)s-Svarvar(s)-SveaborgSVED
-svedSved-Sved(ars)-Sveda(r)s/es-Svedes(-)
SVEDJA-svedja,-svedjeSved(je)landet-svedjeland-svedland
SVEGD-svegdSveins(as)-Sven(e)-Sven(nas/es/os)-
Svensk-Svenskar-Svenskas/es/is-Svep-Svepladan
SverigeSvett-SvettanSvevar-Svi-
Svick-Svin-SvinbyssjanSvinhus-Svinhårs-
Svinly-SvinryggenSvinsti-Svinvallen-svinvall
Svång-Sväl-Svält-Svälting-Sväng-
Svärd(as/es/s)-Svär(d)s-Svärt(es)-Sy(d)-Sydost-
SydprickenSydväst-Syll-Sylt-Synd(ar)-
Synde(r)s(t)-Syning(s)-Syr-Syskon-Syster-
Sytning(s)-Såd--sådSå(de)r-Såderi-
Sådermed-Såderpå-Såg--sågSågar(s)-
Sågbock(s)-Sågkvarn(s)--sårSår-Såra-
Såt(an/on)-Säbb-Säck-Säd(es)-Säk(e)s-
Säl-Sälg-Säll-Sält-Sälting(s)-
Säm(i)sk-Säng-SÄNKA 1-sänkaSÄNK(A) 2
-sänkaSÄNKE-sänkeSärk--säte
-säterSÄTERI-sättningSäv-Söd-
Söder-/SödraSöderi-Södermed(-)Söderpå(-)Söderunder
Södran-Södrast-Söj-Sölj-Sölv-
Sömn(s)-Sömn(s)lösanSöndags-Sönder-Sönnerst-
Sör-Söt-