Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 232

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Gustavsro (-ró:) bostadsområde i Vasa, fi. Kustaala
Gustavssvärd (-svä:'rd) ö i och bastion på Sveaborg i Helsingfors, fi. Kustaanmiekka Gustavssvärd på kartan

info: Ön Gustavssvärd ligger intill ett av huvudinloppen till Helsingfors.

Gustavsvärn (-vä:'rn) skär med sektorfyr utanför Hangö Gustavsvärn på kartan
Gyltö ö och by med kustfort i Korpo (Pargas stad), se Lillgyltö Gyltö på kartan
Gyttja by i Nagu (Pargas stad) Gyttja på kartan
Gålisjön (gåli-) sjö i Karis (Raseborgs stad) Gålisjön på kartan
Gålören bydel i Petalax (Malax kommun) Gålören på kartan
Gårdsbacka del av Mellungsby i Helsingfors, fi. Kontula Gårdsbacka på kartan
Gårdsböle by i Sjundeå Gårdsböle på kartan
Gårdsböle by i Ingå
Gårdskulla by och egendom i Sjundeå Gårdskulla på kartan
Gåsarv by och egendom i Sjundeå Gåsarv på kartan
Gåsgrund grund med fiskefyr vid Vasa Gåsgrund på kartan
Gåshällan skär i Närpes Gåshällan på kartan

info: På Gåshällan finns en naturstation (f.d. sjöbevakningsstation).

Gåsjärv gårdsgrupp i Nedervetil (Kronoby kommun) Gåsjärv på kartan
Gädda bostadsområde i Smedsby i Korsholm Gädda på kartan
Gäddbergsö by i Strömfors (Lovisa stad) Gäddbergsö på kartan
Gäddrag by i Borgå
Gäddtarmen sund och naturhamn utanför Hangö udd i Hangö, fi. Hauensuoli Gäddtarmen på kartan

info: I klipporna vid Gäddtarmen finns inskriptioner, de äldsta från 1400-talet.

Gäddvik stadsdel i Esbo, fi. Haukilahti Gäddvik på kartan
Gäddviken vik i Gäddvik i Esbo, fi. Haukilahti Gäddviken på kartan
Gästans by i Sjundeå
Gästans by i Snappertuna (Raseborgs stad)
Gästansfjärden fjärd i Snappertuna (Raseborgs stad)
Gästerby by i Pojo (Raseborgs stad), se Gesterby
Gästerböle by i Pargas Gästerböle på kartan
Gästersjö by i Snappertuna (Raseborgs stad)
Göks (jö:ks) by och egendom i Sjundeå Göks på kartan

info: Tidigare var Göks även namn på en järnvägshållplats. Hållplatsens finska namn var Käkelä. Byn och egendomen Göks har inget finskt namn.

Gölby by i Jomala Gölby på kartan
Gölpo (jölpå) by i Kimito (Kimitoöns kommun), fi. Kylppy
Gördböle by i Sastmola, fi. Köörtilä
Gösbacka (jö:s-) by i Karis (Raseborgs stad) Gösbacka på kartan
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida