Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 659

Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7    » Nästa sida
Kårböle stadsdel i Helsingfors, fi. Kaarela Kårböle på kartan
Kårböle by i Bromarv (Raseborgs stad) Kårböle på kartan
Kårkulla by i Kimito (Kimitoöns kommun) Kårkulla på kartan
Kårlax by i Pargas Kårlax på kartan
Kårnäs (föråldrat) by i Kymmene (Kotka stad), fi. Kaarniemi
Kåtaholm (kåta-) bydel i Munsala (Nykarleby stad) Kåtaholm på kartan
Kåtnäs by i Närpes Kåtnäs på kartan
Kåtölandet halvö i Öja (Karleby stad) Kåtölandet på kartan
Kägeludden del av Otnäs i Esbo, fi. Keilaniemi Kägeludden på kartan
Kägra (tj-) by och egendom i Bromarv (Raseborgs stad)
Käinby stadsdel i Vanda, fi. Keimola Käinby på kartan
Käinbybacka del av Käinby i Vanda, fi. Keimolanmäki
Käla (tjä:la) by och egendom i Sjundeå, fi. Kela Käla på kartan
Käldersö (tj-) ö i Korpo (Pargas stad) Käldersö på kartan
Käldinge (tj-) by och egendom i Nagu (Pargas stad) Käldinge på kartan
Käldö (tj-) ö i Pernå (Lovisa stad) Käldö på kartan
Käldö (tj-) ö och by i Nagu (Pargas stad) Käldö på kartan
Kälkala (tjälkala) by i Tenala (Raseborgs stad), fi. Kelkkala Kälkala på kartan
Kälkö ö i Ingå Kälkö på kartan
Källbacken del av Nykarleby Källbacken på kartan
Källfjärd by i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), fi. Kellahti
Källskär ö i Kökar Källskär på kartan
Källstrand del av Dalsvik i Esbo, fi. Lähderanta Källstrand på kartan
Källträsket sjö i Karis (Raseborgs stad) Källträsket på kartan
Källvik by i Pargas
Källviken vik vid Ekenäs (Raseborgs stad)
Källviken vik utanför Ekenäs (Raseborgs stad)

info: Vid Källviken finns minnesmärket Dagmarkällan.

Kältarböle (tj-) by i Karuna i Sagu, fi. Kelturi
Kälö (tj-) ö och by i Korpo (Pargas stad) Kälö på kartan
Kämpbacka by i Degerby i Ingå Kämpbacka på kartan
Käringmossen stadsdel och avfallshanteringscentral i Esbo, fi. Ämmässuo
Käringsund sund och hamn i Eckerö Käringsund på kartan
Kärkis by i Karuna i Sagu, fi. Kärkkinen
Kärklax (tjärk-) by i Maxmo (Vörå kommun) Kärklax på kartan
Kärknäs (tjärk-) by i Karuna i Sagu, fi. Kärkniemi
Kärnom (tjä:rnåm) by i Pargas Kärnom på kartan
Kärpe (tjä:rpe) by i Pernå (Lovisa stad), fi. Kärppä Kärpe på kartan
Kärpnäs (tjä:rp-) del av Idlax i Pernå (Lovisa stad) Kärpnäs på kartan
Kärr by i Degerby i Ingå Kärr på kartan
Kärr by i Östersundom i Helsingfors Kärr på kartan
Kärras by i Kyrkslätt Kärras på kartan
Kärrby del av Svartbäck i Borgå
Kärrby by i Ekenäs (Raseborgs stad) Kärrby på kartan
Kärvois (tjärr-) by i Korpo (Pargas stad) Kärvois på kartan
Kättarsund by och egendom i Tövsala, fi. Ketarsalmi
Kökar (tjö:kar) kommun på Åland Kökar på kartan
Kökarsfjärden fjärd mellan Kökar och Föglö Kökarsfjärden på kartan
Kökarsören (-ö:'ren) skär med fyr i Kökar
Köklax (tjö:k-) stadsdel i Esbo, fi. Kauklahti Köklax på kartan
Köklot (köcklot) ö i Kvevlax (Korsholms kommun), fi. Kaukaluoto Köklot på kartan
Kölingby (tjö-) by i Korpo (Pargas stad) Kölingby på kartan
Könick (tjönik) by och egendom i Bromarv (Raseborgs stad) Könick på kartan
Königstedt (kö:nigstétt) egendom i Ripuby i Vanda Königstedt på kartan

info: Königstedt är i statens ägo sedan 1961, och nu statsrådets representationsherrgård.

Köpbacka by och bostadsområde i Lovisa Köpbacka på kartan
Köpböle by i Snappertuna (Raseborgs stad) Köpböle på kartan
Köpings del av Yttermalax by i Malax Köpings på kartan
Köpskog område i Karis (Raseborgs stad)
Köukarberget skidcentrum i Karleby, fi. Köykärinmäki Köukarberget på kartan
Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7    » Nästa sida