Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 223

Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida
Märaskär (mära-) skärgrupp i Kvevlax (Korsholms kommun)
Märaskär (mära-) udde med sjöbevakningsstation i Karleby
Märket skär med fyr i Hammarland Märket på kartan

info: Geografiskt beläget 25 kilometer nordväst om Eckerö. Ligger vid territorialgränsen mellan Finland och Sverige. Finlands västligaste punkt och enda platsen med landgräns mellan Finland och Sverige, bortsett från Treriksröset i Lappland. (Källa: Suomalainen paikannimikirja, 2007. Karttakeskus & Forskningscentralen för de inhemska språken. (Peter Slotte))

Märlax (mä:r-) bostadsområde i Lovisa, fi. Määrlahti Märlax på kartan
Mässkär (mess-) ö med naturstation utanför Jakobstad Mässkär på kartan

info: På Mässkär finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation, numera i bruk som naturstation.

Mästlax by i Pernå (Lovisa stad)
Möckelby by i Jomala Möckelby på kartan
Möckelbybäcken bäck i Jomala Möckelbybäcken på kartan
Möckelgräs by i Geta Möckelgräs på kartan
Möckelö by i Jomala Möckelö på kartan
Mölandet ö i Sibbo Mölandet på kartan
Möllersviken vik i Karleby, fi. Möllerinlahti Möllersviken på kartan
Mörby by och egendom i Pojo (Raseborgs stad) Mörby på kartan
Mörby by i Hammarland Mörby på kartan
Mörkby by i Pargas
Mörkvik by i Pargas
Mörskom (mörskåm) 1) kommun i Nyland, 2) by i Mörskom, fi. Myrskylä Mörskom på kartan
Mörskär ö i Kökar Mörskär på kartan
Mörtmark by i Bötom, fi. Myrkky
Möskatan del av Kungsö i Jomala Möskatan på kartan
Mössenholmen holme i Esbo, fi. Vehkasaari
Möviken vik i Nagu (Pargas stad) Möviken på kartan
Möön holme utanför Hangö
Föregående sida «    1 2 3    » Nästa sida