Svenska ortnamn i Finland

Antal träffar: 739

Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7 8    » Nästa sida
Svartviran ö i Pyttis, fi. Mustaviiri Svartviran på kartan
Svartå bruksort, bostadsområde och herrgård i Karis (Raseborgs stad), fi. Mustio
Svartån å i Karis (Raseborgs stad) och Pojo (Raseborgs stad), fi. Karjaanjoki Svartån på kartan
Svartö ö i Ingå, se Västersvartö och Östersvartö Svartö på kartan
Svartön udde i Solf (Korsholms kommun) och i Sundom i Vasa Svartön på kartan
Svartörarna skärgrupp i Munsala (Nykarleby stad) Svartörarna på kartan
Svarvar by i Östermark, fi. Horo eller Horonkylä
Svarvar del av Pörtom (Malax kommun) Svarvar på kartan
Svarvarböle by i Karis (Raseborgs stad) Svarvarböle på kartan
Sveaborg (-bå'rj) fästning och stadsdel i Helsingfors, fi. Suomenlinna Sveaborg på kartan
Sveden delområde i Östanpå i Jakobstad, fi. Kytömäki
Sveden bostadsområde i Korsholm
Sveden stadsdel i Mariehamn
Svedja by i Karis (Raseborgs stad)
Svedja by i Tenala (Raseborgs stad)
Svedjeby by i Pojo (Raseborgs stad)
Svedjebäcken bydel i Östra Yttermark i Närpes Svedjebäcken på kartan
Svedjehamn bydel med hamn i Björköby (Korsholms kommun) Svedjehamn på kartan
Svedjekulla by i Tenala (Raseborgs stad)
Svedjenabba stadsdel i Jakobstad, fi. Kaskiniemi Svedjenabba på kartan
Svedängen del av Domarby i Helsingfors, fi. Paloheinä Svedängen på kartan
Sveins del av Dalsvik i Esbo, fi. Veini Sveins på kartan
Sveins gårdsgrupp i Långö i Öja (Karleby stad) Sveins på kartan
Svensarö ö vid Torneå, fi. Suensaari
Svensböle by i Sund Svensböle på kartan
Svenskby by i Strömfors (Lovisa stad), fi. Ruotsinkylä Svenskby på kartan
Svenskby by i Ingå
Svenskby by i Tenala (Raseborgs stad) Svenskby på kartan
Svensksund (-súnd) sund i Kymmene (Kotka stad), fi. Ruotsinsalmi
Svenviken vik i Degerby i Ingå Svenviken på kartan
Svenäs bostadsområde i Lovisa Svenäs på kartan
Svettgrund ö med sjömärke i Korsnäs Svettgrund på kartan
Sviby by i Jomala och by i Mariehamn Sviby på kartan
Sviby Kasberg höjd på gränsen mellan Jomala och Mariehamn

info: Kallas även Kasberg.

Svibyviken vik mellan Mariehamn och Jomala Svibyviken på kartan
Svidja (svidd-) by och egendom i Sjundeå, fi. Suitia Svidja på kartan
Svinö ö vid Borgå ås mynning i Borgå, fi. Sikosaari Svinö på kartan
Svinö ö och delområde i Sommaröarna i Esbo Svinö på kartan
Svinö ö i Sjundeå Svinö på kartan
Svinö ö i Houtskär (Pargas stad)
Svinö by med färjhamn i Lumparland Svinö på kartan
Svinö ö utanför och by i Mariehamn Svinö på kartan
Svinö sund sund i Esbo Svinö sund på kartan
Svärdsö, se Norra Svärdsö och Svärdsö
Svärdsö holme i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), fi. Svälssöö

info: Kallas även Södra Svärdsö.

Sydmo (sydd-) by i Pargas Sydmo på kartan
Sydösterbotten sydligaste delen av Österbotten

info: Till Sydösterbotten räknas Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad, ibland även Malax. På finska talas om Suupohja, men detta avser ofta ett större område, som också innefattar de sydligaste kommunerna i landskapet Södra Österbotten. Den ekonomiska regionen Sydösterbotten heter Suupohjan rannikkoseutu på finska.

Syllöda (-ö:da) by i Saltvik Syllöda på kartan
Syndalen (sy:n-) militärområde i Hangö Syndalen på kartan
Synderskär del av Kasaböle i Sastmola, fi. Syndeskeri
Synderstö ö i Kumlinge Synderstö på kartan
Synderstön ö i Västanfjärd (Kimitoöns kommun) Synderstön på kartan
Sysilax (sysi-) stadsdel och by i Pargas, fi. Sysilahti Sysilax på kartan
Syvälax (syvä-) by i Korpo (Pargas stad) Syvälax på kartan
Sådö holme i Degerby i Ingå
Sådö holme i Björneborg, fi. Soodee Sådö på kartan
Sågars by i Ingå Sågars på kartan
Sågarsfors fors i Sjundeå
Sågbacka del av Lövkulla i Vanda, fi. Sahamäki Sågbacka på kartan
Såka (såka) by i Karleby, fi. Sokoja Såka på kartan
Sålis (så:lis) by i Saltvik Sålis på kartan
Sålis (så:lis) by i Hammarland Sålis på kartan
Såris (så:ris) by i Nagu (Pargas stad)

info: Officiellt Nagu Såris.

Såris (så:ris) by i Pargas

info: Officiellt Pargas Såris.

Säbbskär ö med fyr i Luvia, Satakunta, fi. Säppi
Sälgrund ö med fyr och lotsstation utanför Kaskö Sälgrund på kartan
Sälgskär skär i Nagu (Pargas stad)
Sällvik by och egendom i Pojo (Raseborgs stad)
Sälskär skär med fyr i Hammarland Sälskär på kartan
Sälsö holme med f.d. lotsstation i Sottunga Sälsö på kartan
Sältö ö i Sastmola, fi. Sälttöö
Sälviken del av Kaitans i Esbo, fi. Hyljelahti Sälviken på kartan
Säminge (se:-) 1) del av Nyslott, 2) tidigare kommun i Södra Savolax, fi. Sääminki Säminge på kartan

info: Säminge var en självständig kommun fram till 1973 när den delvis uppgick i Nyslott, delvis i Punkaharju. Punkaharju är sedan 1.1.2013 en del av Nyslott.

Särkilax stadsdel i Åbo, fi. Särkilahti
Särkimo (-mo) ö i Maxmo (Vörå kommun)
Särklax by och egendom i Pernå (Lovisa stad), fi. Särkilahti
Säterihagen bostadsområde i Borgå, fi. Säterinhaka
Sävträsk by i Liljendal (Lovisa stad) Sävträsk på kartan
Sävträsket sjö i Liljendal (Lovisa stad) Sävträsket på kartan
Söderby del av Vahterpää i Strömfors (Lovisa stad)
Söderby del av Sävträsk i Liljendal (Lovisa stad)
Söderby del av Storpellinge i Borgå Söderby på kartan
Söderby by i Snappertuna (Raseborgs stad) Söderby på kartan
Söderby by i Finby (Salo stad) Söderby på kartan
Söderby del av Söderlångvik i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Söderby på kartan
Söderby by i Iniö (Pargas stad) Söderby på kartan

info: Officiellt Iniö Söderby.

Söderby stadsdel i Pargas
Söderby by i Pargas Söderby på kartan

info: Officiellt Pargas Söderby.

Söderby by i Lemland Söderby på kartan
Söderby by i Kronoby Söderby på kartan
Söderby by i Kökar Söderby på kartan
Söderbyn del av Sottunga Söderbyn på kartan
Söderfjärden 1) slätt i Sundom i Vasa, 2) by i Solf (Korsholms kommun), 3) slätt i Solf (Korsholms kommun) Söderfjärden på kartan
Söderkulla delcentrum, bostadsområde och gård i Sibbo
Söderkullalandet ö i Sibbo Söderkullalandet på kartan
Söderlammala by i Västanfjärd (Kimitoöns kommun), se Lammala och Norrlammala
Söderlångvik (-lå'ng-) by och egendom i Dragsfjärd (Kimitoöns kommun) Söderlångvik på kartan
Södermalm delområde i Jakobstad, fi. Etelänummi
Södermark by i Norrmark (Björneborgs stad), fi. Söörmarkku

info: Kallas även Sörmark.

Söderpåras (-påras) bydel i Kronoby Söderpåras på kartan
Föregående sida «    1 2 3 4 5 6 7 8    » Nästa sida