Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 41

Eekholmanselkä = Ekholmsfjärden fjärd i Finby (Salo stad), Egentliga Finland
Eekniemi = Eknäs by i Kimito (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Eerikvallanniemi = Erikvalla udde i Kakskerta i Åbo, Egentliga Finland
Eerola = Eriksdal (-dá:l) by i Borgå, Nyland
Eestiluoto = Estlotan (-lo:tan) by och ögrupp i Sibbo, Nyland
Eestinkylä = Estby by i Kyrkslätt, Nyland
Eestinlaakso = Estdalen del av Nöykis i Esbo, Nyland
Eestinmalmi = Estmalmen del av Nöykis i Esbo, Nyland
Eestinmäki = Estbacka by och bostadsområde i Borgå, Nyland
Eikkula = Ekkulla by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Eikniemi = Eknäs by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Eistilä = Eistböle by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Elimäki = Elimä (elimä) 1) del av Kouvola stad, 2) tidigare kommun i Kymmenedalen
Elisaari = Älgsjölandet ö i Ingå, Nyland
Elmnäinen = Elmnäs by i Gustavs, Egentliga Finland
Elmon urheilupuisto = Elmo idrottspark idrottspark i Björkby i Vanda, Nyland
Empo = Ämboda egendom i S:t Karins, Egentliga Finland
Emäsalo = Emsalö (emsal-) ö och by i Borgå, Nyland
Enontekiö = Enontekis (enåntekis) kommun i Lappland
Epoo = Ebbo (ebbå) by i Borgå, Nyland
Ervasto = Ervastböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Espoo = Esbo (ess-) stad i Nyland
Espoon kartano = Esbo gård egendom i Esbo, Nyland
Espoon keskus = Esbo centrum stadsdel i Esbo, Nyland
Espoonjoki = Esboån å i Esbo, Nyland
Espoonkartano = Esbogård (-gå:'rd) stadsdel i Esbo, Nyland
Espoonlahti = Esboviken vik och stadsdel i Esbo, Nyland
Etelä-Haaga = Södra Haga del av Haga i Helsingfors, Nyland
Etelä-Karjala = Södra Karelen landskap
Etelä-Pohjanmaa = Södra Österbotten landskap
Etelä-Savo = Södra Savolax (savå-) landskap
Etelä-Vartsala = Vartsala Söderby by i Gustavs, Egentliga Finland
Eteläinen Kaupunginselkä = Södra Stadsfjärden fjärd i Vasa, Österbotten
Etelämäki = Sunnanberg by i Sagu, Egentliga Finland
Etelänummi = Södermalm delområde i Jakobstad, Österbotten
Eteläpää = Söderstan del av Kristinestad
Eteläsatama = Södra hamnen hamn i Helsingfors, Nyland
Etu-Töölö = Främre Tölö stadsdel i Helsingfors, Nyland
Eurajoki = Eura å å i Euraåminne, Satakunta
Eurajoki = Euraåminne kommun i Satakunta
Evo = Evois (evåis) by i Lammi (Tavastehus stad), Egentliga Tavastland