Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 13

Falkki = Falkberg by i Finby (Salo stad), Egentliga Finland
Finbynlaakso = Finbydal (finn-) stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Finnari = Finnarv by i Finby (Salo stad), Egentliga Finland
Finnoo = Finno () del av Kaitans och Nöykis i Esbo, Nyland
Finpyy = Finby (finn-) by i Norrmark (Björneborgs stad), Satakunta
Fiskari = Fiskars bruksort i Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Fiskee = Fiskö udde i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Foula = Foudila by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Foutila = Fougdila by i Sagu, Egentliga Finland
Friimetsä = Friskogen skog i och del av Petikko i Vanda, Nyland
Friisilä = Frisans del av Olars i Esbo, Nyland
Friisinmäki = Frisbacka del av Kilo i Esbo, Nyland
Friiveli = Frivelas (fri:-) gårdsgrupp i Skaftung i Sideby (Kristinestads stad)