Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 4

Gullkronanselkä = Gullkrona fjärd fjärd i Nagu (Pargas stad), Egentliga Finland
Gumbölenjoki = Gumböleån å i Gumböle och Esbogård i Esbo, Nyland
Gunillankallio = Gunillaberget del av Degerö i Helsingfors, Nyland
Gunnarinranta = Gunnarsstrand bostadsområde i Hangö, Nyland