Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 149

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Haaga = Haga stadsdel i Helsingfors, Nyland, se Norra Haga och Södra Haga
Haaga = Haga by i S:t Karins, Egentliga Finland
Haaga = Haga stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Haaga = Haga bostadsområde i Sjundeå, Nyland
Haahkaluoto = Ådgrund holme i Kristinestad
Haakoninlahti = Håkansvik del av Degerö i Helsingfors, Nyland
Haanniemi = Handby by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Haapaniemi = Aspnäs del av Vasa, Österbotten
Haapasaari = Aspö 1) del av Kotka stad, 2) by och ö med sjöbevakningsstation i Aspö (Kotka stad), Kymmenedalen, 3) tidigare kommun i Kymmenedalen
Haapasaari = Aspö by och ö med sjöbevakningsstation i Aspö (Kotka stad), Kymmenedalen
Haarla = Harlax stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Hagalundin kartano = Hagalunds gård gård i Otnäs i Esbo, Nyland
Hahkapyöli = Hahkaböle by i Pemar, Egentliga Finland
Haikko(o) = Haiko by och egendom i Borgå, Nyland
Haikkoonselkä = Haikofjärden fjärd i Borgå, Nyland
Hailuoto = Karlö kommun i Norra Österbotten
Hakala = Haga egendom i Sääksmäki i Valkeakoski, Birkaland
Hakalahti = Hakalax (haka-) del av Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Hakaniementori = Hagnäs torg torg i Helsingfors, Nyland
Hakaniemi = Hagnäs del av Broholmen och metrostation i Helsingfors, Nyland
Hakasalo = Haxalö ö i Borgå, Nyland
Hakkila = Haxböle stadsdel i Vanda, Nyland, se Östra Haxböle
Hakkilankallio = Haxberget del av Fastböle i Vanda, Nyland
Hakoinen = Haga egendom i Janakkala, Egentliga Tavastland
Hakoisten linna = Haga borg fornborg i Janakkala, Egentliga Tavastland
Hakunila = Håkansböle stadsdel i Vanda, Nyland
Hakuninmaa = Håkansåker del av Kårböle i Helsingfors, Nyland
Halikonlahti = Halikkoviken vik vid Salo, Egentliga Finland
Halinen = Hallis by och stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Halkia = Halkis by i Borgnäs, Nyland
Hallavaara = Hännikböle by i Sagu, Egentliga Finland
Hallila = Skomarböle by i Mörskom, Nyland
Halliluoto = Gråsälsbådan grund utanför Helsingfors, Nyland
Halluskeri = Hallonskär holme i Sastmola, Satakunta
Halslahti = Halslax by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland, se Lillhalslax
Halsniemi = Lillhalslax by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Halsua = Halso kommun i Mellersta Österbotten
Halti = Haldefjäll fjäll i Enontekis, Lappland
Haltiala = Tomtbacka del av Domarby i Helsingfors, Nyland
Haltiavuori = Högberget berg i Tomtbacka i Helsingfors, Nyland
Hamari = Hammars bostadsområde i Borgå, Nyland
Hamina = Fredrikshamn (-hámn) stad i Kymmenedalen
Haminaholma = Hamnholm holme i Sastmola, Satakunta
Hamskeri = Hamnskär holme i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Hanasaari = Hanaholmen (hana-) holme och kulturcentrum i Westend i Esbo, Nyland
Hanasaari = Hanaholmen (hana-) delområde i Sörnäs i Helsingfors, Nyland
Hangon itäinen selkä = Hangö östra fjärd fjärd i västra Nyland
Hangon läntinen selkä = Hangö västra fjärd fjärd mellan Nyland och Egentliga Finland
Hangonkylä = Hangöby (-bý:) bostadsområde i Hangö, Nyland
Hanka = Hanga by i Rimito (Nådendals stad), Egentliga Finland
Hanko = Hangö stad i Nyland
Hankoniemi = Hangö udd udde i västra Nyland
Hanninkylä = Handby by i Luvia, Satakunta
Hannusjärvi = Hannusträsket sjö i Kaitans i Esbo, Nyland
Hannusjärvi = Hannusträsk del av Kaitans i Esbo, Nyland
Hanskinen = Handskholmen holme i Sibbo, Nyland
Harakka = Stora Räntan holme utanför Brunnsparken i Helsingfors, Nyland
Haravankylä = Räfsby by och bostadsområde i Lovisa, Nyland
Harju = Ås del av Åshöjden i Helsingfors, Nyland
Harju = Sodaböle by i Sagu, Egentliga Finland
Harmaakallio = Gråberget del av Bastvik i Esbo, Nyland
Harmaja = Gråhara skär med fyr och lotsstation utanför Helsingfors, Nyland
Harrinniemi = Harrbådan udde i Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Hartola = Gustav Adolfs (-á:dålfs) kommun i Päijänne-Tavastland
Harvaluoto = Harvarö (harr-) ö i Pikis (S:t Karins stad), Egentliga Finland
Hassinen = Hassis gårdsgrupp i Karleby, Mellersta Österbotten
Hauensuoli = Gäddtarmen sund och naturhamn utanför Hangö udd i Hangö, Nyland
Haukilahti = Gäddvik stadsdel i Esbo, Nyland
Haukilahti = Gäddviken vik i Gäddvik i Esbo, Nyland
Heikinkylä = Hindersby by i Lappträsk, Nyland
Heikinlaakso = Henriksdal (-dá:l) del av Storskog i Helsingfors, Nyland
Heikkilä = Hindersby by och bostadsområde i Kyrkslätt, Nyland
Heinlahti = Heinlax by i Pyttis, Kymmenedalen
Heinäsaari = Ängesön ö i Pyttis, Kymmenedalen
Helavuori = Hellsberg by i Pemar, Egentliga Finland
Helilä = Heligby by vid Kotka, Kymmenedalen
Helsingin maalaiskunta = Helsinge tidigare namn på Vanda stad
Helsinki = Helsingfors (-få'rs) stad i Nyland
Helsinki-Vantaan lentoasema = Helsingfors-Vanda flygplats flygplats i stadsdelen Flygfältet i Vanda, Nyland
Henttaa = Hemtans stadsdel i Esbo, Nyland
Hermanni = Hermanstad stadsdel i Helsingfors, Nyland
Hernesaari = Ärtholmen udde i Helsingfors, Nyland
Herniäinen = Herrenäs egendom i Hattula, Egentliga Tavastland
Herrakoski = Herrfors bostadsområde i Pedersöre, Österbotten
Herrala = Hertsby by i Sibbo, Nyland
Herttoniemenranta = Hertonäs strand del av Hertonäs i Helsingfors, Nyland
Herttoniemi = Hertonäs (härtå-) stadsdel i Helsingfors, Nyland, se Västra Hertonäs
Hevonpää = Viksberg (-bä'rj) by och egendom i Pemar, Egentliga Finland
Hevossalmi = Hästnässund (-su'nd) del av Degerö i Helsingfors, Nyland
Hevossalmi = Hästnäs sund sund i Degerö i Helsingfors, Nyland
Hiekkaharju = Sandkulla stadsdel i Vanda, Nyland
Hietainen = Hietais by i Lojo, Nyland
Hietalahti = Sandviken vik i Helsingfors, Nyland
Hietalahti = Sandviken del av Vasa, Österbotten
Hietaniemi = Sandudd (-údd) udde med begravningsplats i Helsingfors, Nyland
Hietasaari = Sandö holme i Vasa, Österbotten
Hietasalmi = Sandsund bostadsområde i Pedersöre, Österbotten
Hiirsalmi = Hirsund (hi:r-) by och sund i Pikis (S:t Karins stad), Egentliga Finland
Hiittinen = Hitis (hi:tis) by och bostadsområde i Lojo, Nyland
Hiittinen = Hitis (hi:tis) 1) del av Kimitoöns kommun, 2) ö i Hitis (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland, 3) tidigare kommun i Egentliga Finland
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida