Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 69

Ii = Ijo (ijå) kommun i Norra Österbotten
Iijoki = Ijo älv älv som mynnar ut i Ijo, Norra Österbotten
Iirislahti = Irisvik del av Mattby i Esbo, Nyland
Iisalmi = Idensalmi (i:den-) stad i Norra Savolax
Iitlahti = Idenlax egendom i Sulkava, Södra Savolax
Iitti = Itis (i:tis) kommun i Kymmenedalen
Iivisniemi = Ivisnäs (-nä':s) del av Kaitans i Esbo, Nyland
Ikaalinen = Ikalis (ikalis) stad i Birkaland
Illoinen = Illois stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Ilmajoki = Ilmola (illmåla) kommun i Södra Österbotten
Ilmajoki = Ilmola å å i Ilmola, Södra Österbotten
Ilohovi = Freudenhof egendom i Rantasalmi, Södra Savolax
Ilola = Gladas stadsdel i Vanda, Nyland
Ilola = Illby by och gård i Borgå, Nyland
Ilolanjoki = Illbyån å i Borgå, Nyland
Ilomantsi = Ilomants (ilå-) kommun i Norra Karelen
Ilpoinen = Ilpois (ill-) stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Ilveskivi = Lostenen flyttblock i Purmo (Pedersöre kommun), Österbotten
Ina = Ena (ena) by i Evijärvi, Södra Österbotten
Inari = Enare (e:nare) kommun i Lappland
Inari = Enare träsk sjö i Enare, Lappland
Inarijärvi = Enare träsk sjö i Enare, Lappland
Ingermaninkylä = Ingermansby by i Lappträsk, Nyland
Iniönaukko = Iniöfjärden fjärd mellan Iniö (Pargas stad), Egentliga Finland och Gustavs, Egentliga Finland
Inkere = Ingeris by och egendom i S:t Bertils (Salo stad), Egentliga Finland
Inkeroinen = Ingerois industriort i Sippola (Kouvola stad), Kymmenedalen
Inkiniemi = Iggnäs by i Sagu, Egentliga Finland
Inkoo = Ingå kommun i Nyland
Inkoonjoki = Ingå å å i Ingå
Iso Huopalahti = Storhoplaxviken vik mellan Alberga i Esbo, Nyland och Tali i Helsingfors, Nyland
Iso Lehtisaari = Stora Lövö ö vid Sommaröarna i Esbo, Nyland, se Lilla Lövö
Iso Mustasaari = Stora Östersvartö ö i Helsingfors, Nyland
Iso Pakapyöli = Storbaggböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland, se Lillbaggböle
Iso-Enskeri = Stora Enskär holme i Vittisbofjärd (Björneborgs stad), Satakunta
Iso-Heikkilä = Storheikkilä stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Iso-Kisko = Storkisko sjö i Kisko (Salo stad), Egentliga Finland
Iso-Pukki = Stora Bocken holme vid Åbo, Egentliga Finland
Iso-Tervo = Stortervolandet (-tärrvå-) ö i Pargas, Egentliga Finland
Iso-Tervo = Stortervo (-tärrvå) ö i Pargas, Egentliga Finland, se Stortervolandet
Iso-Teutari = Stortötar (-tö:tar) by och egendom i Lojo, Nyland
Isojoki = Storå kommun i Södra Österbotten
Isokari = Enskär ö med fyr och lotsstation i Gustavs, Egentliga Finland, se Stora Enskär
Isokari = Storgrundet holme i Karleby, Mellersta Österbotten
Isokartano = Storgård egendom i Pikis (S:t Karins stad), Egentliga Finland
Isokartano = Storgård egendom i Ulvsby, Satakunta
Isokylä = Storby by i Karleby, Mellersta Österbotten
Isokylä = Storby by i S:t Karins, Egentliga Finland
Isokyrö = Storkyro (-tjyrå) kommun i Österbotten
Isolahti = Storviken vik och bostadsområde i Vasa, Österbotten
Isoniitty = Storäng stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Isoniitty = Storäng stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Isopoda = Kasa Storbådan skär med fyr i Sastmola, Satakunta, se Storbådan
Isosaari = Mjölö ö utanför Helsingfors, Nyland, se Torra Mjölö
Isosanta = Storsand del av Björneborg, Satakunta
Isovirta = Storströmmen sund i Larsmo, Österbotten
Ispoinen = Ispois (iss-) stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Itä-Hakkila = Östra Haxböle stadsdel i Vanda, Nyland
Itä-Pakila = Östra Baggböle del av Baggböle i Helsingfors, Nyland
Itä-Pasila = Östra Böle del av Böle i Helsingfors, Nyland
Itäharju = Österås (-å:'s) stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Itäinen Jokipuisto = Östanåparken bostadsområde i Sibbo, Nyland
Itäkeskus = Östra centrum del av Botby i Helsingfors, Nyland
Itälä = Östanpå stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Itämeri = Östersjön havet söder om Åland
Itänummi = Östermalm stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Itäpuoli = Östra sidan del av Kristinestad
Itäsaaret = Östra holmarna del av Utöarna i Helsingfors, Nyland
Itäsalmi = Östersundom (-súndåm) by i stadsdelen Östersundom i Helsingfors, Nyland och by i Sibbo, Nyland
Itäväylä = Österleden utfartsled österut från Helsingfors, Nyland