Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 410

Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida
Kaalahti = Kalax (ka:laks) by i Borgå, Nyland
Kaarela = Kårböle stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kaarenkylä = Karsby (ka:rs-) by i Borgå, Nyland
Kaarenmäki = Kårbacka del av Gruvsta i Vanda, Nyland
Kaarilahti = Karviken stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Kaarina = S:t Karins stad i Egentliga Finland
Kaarlelan kirkko = Karleby kyrka kyrka i Karleby, Mellersta Österbotten
Kaarniemi = Kårnäs by i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Kaartinkaupunki = Gardesstaden stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kaasmarkku = Karlsmark by i Ulvsby, Satakunta
Kahdeksantoistamäki = Adertonbacken (a:därtån-) bostadsområde i Borgå, Nyland
Kahvimaa = Kaffelandet bostadsområde i Sjundeå, Nyland
Kainuu = Kajanaland landskap
Kaipiainen = Kaipiais by i Sippola (Kouvola stad), Kymmenedalen
Kaisaniemenpuisto = Kajsaniemiparken park i Gloet i Helsingfors, Nyland
Kaisaniemi = Kajsaniemi område i Gloet i Helsingfors, Nyland
Kaiskenkari = Keskar (tj-) skär i Kvevlax (Korsholms kommun), Österbotten
Kaistarniemi = Kaistarudden stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Kaitaa = Kaitans stadsdel i Esbo, Nyland
Kaitalahti = Hålvik del av och vik i Degerö i Helsingfors, Nyland
Kaivoksela = Gruvsta (gru:vsta) stadsdel i Vanda, Nyland
Kaivopuisto = Brunnsparken stadsdel i och park i Helsingfors, Nyland
Kajaani = Kajana (kaja':na) stad i Kajanaland
Kajaanin linna = Kajaneborg (-bå'rj) slottsruin vid Kajana, Kajanaland
Kajaaninjoki = Kajana älv älv som mynnar ut i Ule träsk vid Kajana, Kajanaland
Kakolanmäki = Kakolabacken berg i Åbo, Egentliga Finland
Kalanti = Kaland (ka:-) 1) del av Nystads stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Kalaranta = Sjöbodbacken område med sjöbodar och fiskemuseum i Kaskö
Kalaranta = Fiskstranden småbåtshamn i Vasa, Österbotten
Kalasatama = Fiskehamnen delområde i Sörnäs i Helsingfors, Nyland
Kalkkikallio = Kalkberget höjd i Fastböle i Vanda, Nyland
Kalkkila = Kalkila (kaltjila) by i Kimito (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Kalkkinen = Kalkis by och egendom i Asikkala, Päijänne-Tavastland
Kalkkiranta = Kalkstrand (k'alk-) bostadsområde och kalkbruk i Träsk i Sibbo, Nyland
Kalkkivuori = Kalkberget stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Kallahdenniemi = Kallviksudden udde i Nordsjö i Helsingfors, Nyland
Kallahti = Kallvik del av Nordsjö i Helsingfors, Nyland
Kallinen = Kallis by i Karleby, Mellersta Österbotten
Kallio = Berghäll (-hä'll) stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kalmari = Kalmar del av Gunnars i Esbo, Nyland
Kaltsaari = Kalsor (kall-) holme i Velkua (Nådendals stad), Egentliga Finland
Kamppi = Kampen stadsdel i Helsingfors, Nyland
Kanavaniemi = Kanalbanken hamnområde i Åbo, Egentliga Finland
Kanerva = Ljungmo del av Haxböle i Vanda, Nyland
Kankainen = Kankas by och egendom i Masko, Egentliga Finland
Kankkila = Kankböle by i Mörskom, Nyland
Kannelmäki = Gamlas del av Kårböle i Helsingfors, Nyland
Kanta-Häme = Egentliga Tavastland landskap
Kantturpyöli = Kanturböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Kappeli = Kapellet del av Luhtabacka i Vanda, Nyland
Kappelinmäki = Kapellbacken bostadsområde i Vasa, Österbotten
Kappeliranta = Kapellstrand by i Pargas, Egentliga Finland
Kappelisatama = Kapellhamnen hamnvik i Hangö, Nyland
Kapsäkki = Kappsäcken kvarter i Vasa, Österbotten
Karakallio = Karabacka (kara-) stadsdel i Esbo, Nyland
Karamalmi = Karamalmen (kara-) del av Kilo i Esbo, Nyland
Karhujärvi = Björnträsk sjö i Sjundeå, Nyland
Karhuluoto = Björnholmen udde i Björneborg, Satakunta
Karhusaaren satama = Björnö hamn hamnområde i Kristinestad
Karhusaari = Björnholm delområde och udde i Westend i Esbo, Nyland
Karhusaari = Björnholmen stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Karhusaari = Björnsö stadsdel och ö i Helsingfors, Nyland
Karhusaari = Björnön udde i Kristinestad
Karhusuo = Björnkärr stadsdel i Esbo, Nyland
Karijoki = Bötom kommun i Södra Österbotten
Karila = Karlå by i Närpes
Karimäki = Skörsböle (sjö:rs-) by i Sagu, Egentliga Finland
Karinainen = Karinais 1) del av Pöytyä kommun, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Karjaa = Karis (ka:ris) 1) centralort i Raseborgs stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Karjaanjoki = Svartån å i Karis (Raseborgs stad), Nyland och Pojo (Raseborgs stad), Nyland
Karjalankoski = Ryssforsen fors i Vetil, Mellersta Österbotten
Karjalohja = Karislojo (ka:rislo:jo) 1) del av Lojo stad, 2) tidigare kommun i Nyland
Karkalinniemi = Karkali udde udde i Lojo, Nyland
Karkkila = Högfors stad i Nyland
Karkkimala = Karkmo (karkmo) by i Korsholm, Österbotten
Karnainen = Karnais (karr-) by i Lojo, Nyland
Karperönjärvi = Karperöfjärden sjö i Korsholm, Österbotten
Karpiselkä = Skarpfjärden fjärd invid Degerö i Helsingfors, Nyland
Kartanonkoski = Herrgårdsforsen del av Backas i Vanda, Nyland
Kartanonranta = Herrgårdsstranden bostadsområde i Kyrkslätt, Nyland
Karunankartano = Karuna gård egendom i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Karunki = Karungi 1) del av Torneå stad, 2) tidigare kommun i Lappland
Karvasmäki = Karvasbacka (karr-) stadsdel i Esbo, Nyland
Kasala = Kasaböle (kasa-) by i Sastmola, Satakunta
Kasalanjoki = Kasaböle å å i Sastmola, Satakunta
Kasapoda = Kasa Storbådan skär med fyr i Sastmola, Satakunta, se Storbådan
Kasarmintori = Kaserntorget torg i Vasa, Österbotten
Kasarmitori = Kaserntorget torg i Gardesstaden i Helsingfors, Nyland
Kasavuori = Kasaberget (kasa-) berg och bostadsområde i Grankulla, Nyland
Kaskela = Brokärr del av Håkansböle i Vanda, Nyland
Kaskinen = Kaskö stad i Österbotten
Kaskiniemi = Svedjenabba stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Kaskistensalmi = Kaskö sund sund i Kaskö
Kasklahti = Kasklax by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Kastelholma = Kastelholm (-hå'lm) slott i Sund, Åland
Katajaluoto = Stora Enskär skär utanför Helsingfors, Nyland
Katajamäki = Ensbacken bostadsområde i Borgå, Nyland
Katajanokka = Skatudden stadsdel i Helsingfors, Nyland
Katariina = Katarina stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Katariinanlaakso = Katrinedal (-dá:l) naturpark i Åbo, Egentliga Finland
Föregående sida «    1 2 3 4 5    » Nästa sida