Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 180

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Laajakallio = Bredberget bostadsområde i Kyrkslätt, Nyland
Laajalahti = Bredvik stadsdel i Esbo, Nyland
Laajalahti = Bredviken vik i Bredvik och Otnäs i Esbo, Nyland och i Munksnäs i Helsingfors, Nyland
Laajalahti = Sandskata (-skata) badstrand i Karleby, Mellersta Österbotten
Laajametsä = Långskogen företagsområde i Vasa, Österbotten
Laajasalo = Degerö ö och stadsdel i Helsingfors, Nyland
Laakso = Dal stadsdel i Helsingfors, Nyland
Laaksolahti = Dalsvik stadsdel i Esbo, Nyland
Laakspohja = Laxpojo (lákspo:jo) by och egendom i Lojo, Nyland
Laanila = Sorrböle by i Sagu, Egentliga Finland
Lahdentaka = Kristinehov egendom i Tyrväntö (Hattula kommun), Egentliga Tavastland
Lahdenväylä = Lahtisleden utfartsled norrut mot Lahtis från Helsingfors, Nyland
Lahela = Finby (finn-) by i Tusby, Nyland
Lahinen = Lahis (lahis) egendom i Sääksmäki i Valkeakoski stad, Birkaland
Lahti = Lahtis (lach-) stad i Päijänne-Tavastland
Laihia = Laihela kommun i Österbotten
Laihianjoki = Laihela å å i Laihela, Österbotten
Laihianjoki = Toby å å i Korsholm, Österbotten
Laitamäki = Lattmark by i Sagu, Egentliga Finland
Laitila = Letala (le:-) stad i Egentliga Finland
Lakela = Lagstad del av Esbo centrum i Esbo, Nyland
Lammaslampi = Lammträsk sjö i Tavastby i Vanda, Nyland
Lammassaari = Alören holme i Karleby, Mellersta Österbotten
Lammassaari = Fårholmen halvö och stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Lammi = Lampis 1) del av Tavastehus stad, 2) tidigare kommun i Egentliga Tavastland
Langstet = Långstjärt holme i Gustavs, Egentliga Finland
Lankoori = Långör udde i Kelviå (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Lankoorinnokka = Långörsudden udde i Luvia, Satakunta
Lanviiki = Långvik by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland, se Norrlångvik och Söderlångvik
Lapila = Ekstensholm egendom i Nådendal, Egentliga Finland
Lapinjärvi = Lappträsk kommun i Nyland
Lapinjärvi = Lappträsket sjö i Lappträsk, Nyland
Lapinkylä = Labby by i Lappträsk, Nyland
Lapinkylä = Lappböle stadsdel i Vanda, Nyland
Lapinkylä = Lappböle by i Kyrkslätt, Nyland
Lapinlahti = Lapinlax kommun i Norra Savolax
Lapinlahti = Lappviken del av Västra hamnen och vik i Helsingfors, Nyland
Lapinneva = Lappfjärden stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Laplahti = Lapplax by i Pargas, Egentliga Finland
Lappeenranta = Villmanstrand (-stránd) stad i Södra Karelen
Lappi = Lappland landskap
Lappi = Lappnäs by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland, se Lillappnäs
Lappilanmäki = Lappilbacken bostadsområde i Karleby, Mellersta Österbotten
Lappohja = Lappvik by i Hangö, Nyland
Lapua = Lappo stad i Södra Österbotten
Lapuanjoki = Lappo å å som utmynnar i Bottenviken i Nykarleby, Österbotten
Lapväärtinjoki = Lappfjärds å å i Lappfjärd (Kristinestads stad)
Lapväärtti = Lappfjärd 1) del av Kristinestads stad, 2) by i Lappfjärd (Kristinestads stad), Österbotten, 3) tidigare kommun i Österbotten
Lassila = Lassas del av Haga i Helsingfors, Nyland
Lassila = Klåsmark (klå:s-) by i Norrmark (Björneborgs stad), Satakunta
Lassinpyöli = Lassinböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Latokartano = Ladugården del av Vik i Helsingfors, Nyland
Latokartano = Näse gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Latokartano = Sjökulla gård i Lappträsk, Nyland
Latokaski = Ladusved (ladu-) stadsdel i Esbo, Nyland
Laukaa = Laukas kommun i Mellersta Finland
Laukkoski = Lövkoski by i Borgnäs, Nyland
Laupunen = Löpö (lö:p-) by i Gustavs, Egentliga Finland
Laurinlahti = Larsvik del av Esboviken i Esbo, Nyland
Lauste = Laustis stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Lauttaranta = Färjstranden stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Lauttasaarenselkä = Drumsöfjärden fjärd i Helsingfors, Nyland
Lauttasaari = Drumsö ö och stadsdel i Helsingfors, Nyland
Lavanko = Lavangobacken del av Kila i Vanda, Nyland
Lehmisalmi = Kosundböle by i Sagu, Egentliga Finland
Lehtihamari = Lövhammars bostadsområde i Borgå, Nyland
Lehtimäki = Lövkulla bostadsområde i Borgå, Nyland
Lehtimäki = Lövkulla del av Esbo centrum i Esbo
Lehtinen = Lövö ö i Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Lehtiniemi = Lövnäs stadsdel i Pargas, Egentliga Finland
Lehtisaari = Lövö by i Pedersöre, Österbotten
Lehtisaari = Lövö ö och del av Munksnäs i Helsingfors, Nyland
Leinelä = Lejle del av Björkby i Vanda, Nyland
Leineperi = Leineberg by i Kulla i Ulvsby, Satakunta
Leipyöli = Lövböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Leislahti = Leislax egendom i Rantasalmi, Södra Savolax
Lemlahti = Lemlax by i Pargas, Egentliga Finland
Lempisaari = Lemsjöholm (-hå'lm) by, egendom och ö i Nådendal, Egentliga Finland
Lempoinen = Lembois 1) by i Lempäälä kommun, 2) kommun i Birkaland, se Lempälä
Lempäälä = Lempälä kommun i Birkaland, se Lembois
Lempäälä = Lembois 1) by i Lempäälä kommun, 2) kommun i Birkaland, se Lempälä
Lemu = Lemo (le:mo) 1) del av Masko kommun, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Lemu = Lemo gård by och egendom i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Lemunaukko = Lemofjärden fjärd mellan Åbo, Egentliga Finland och S:t Karins, Egentliga Finland
Lemunniemi = Lemo udde udde i S:t Karins, Egentliga Finland
Lentokenttä = Flygfältet stadsdel i Vanda, Nyland
Lentokenttä = Flygfältet stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Lepaa = Stjärnsund egendom i Tyrväntö (Hattula kommun), Egentliga Tavastland
Leppäkorpi = Alkärr stadsdel i Vanda, Nyland
Leppäsalmi = Alesundet bostadsområde i Kristinestad
Leppävaara = Alberga stadsdel i Esbo, Nyland
Lepsämänjoki = Lepsämä å å i Vanda, Nyland
Lielahti = Lielax (lie:laks) by i Pargas, Egentliga Finland
Lieto = Lundo kommun i Egentliga Finland
Lieviö = Skräddarskog by i Lojo, Nyland
Liiri = Liden by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Liminka = Limingo (li-) kommun i Norra Österbotten
Linjat = Linjerna del av Berghäll i Helsingfors, Nyland
Linnainen = Lindnäs egendom i Mäntsälä, Nyland
Linnainen = Linnais stadsdel i Vanda, Nyland
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida