Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 143

Föregående sida «    1 2    » Nästa sida
Maalahdenjoki = Malax å å i Malax, Österbotten
Maalahti = Malax (ma:-) kommun i Österbotten, se Yttermalax och Övermalax
Maanila = Mannböle by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Maaninka = Maninga del av Kuopio och tidigare kommun i Norra Savolax
Maantiekylä = Landsvägsbyn del av Klemetskog i Tusby, Nyland
Maaria = S:t Marie (sant mari:e) del av Åbo, Egentliga Finland
Maarianhamina = Mariehamn (-ha'mn) stad på Åland
Maarinkunnas = Markulla del av Haxböle i Vanda, Nyland
Maarpakka = Mårbacka (må:r-) by i Lojo, Nyland
Maasilta = Landsbro (-bro:') del av Karis (Raseborgs stad), Nyland
Mainiemi = Majniemi by i Kimito (Kimitoöns kommun), Egentliga Finland
Majaniemi = Bonäs stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Makarla = Mackarböle by i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Maksamaa = Maxmo (-mo) 1) del av Vörå kommun, 2) by i Maxmo (Vörå kommun), Österbotten, 3) tidigare kommun i Österbotten
Malmari = Malmars egendom i Tusby, Nyland
Malmi = Malm stadsdel i Helsingfors, Nyland, se Nedre Malm och Övre Malm
Malmi = Malmen centrum i Pargas, Egentliga Finland
Malmi = Malms by i Pyttis, Kymmenedalen
Malmin lentokenttä = Malms flygfält del av Malm i Helsingfors, Nyland
Malminiitty = Malmängen del av Simonsböle i Vanda, Nyland
Malminkartano = Malmgård del av Kårböle i Helsingfors, Nyland
Malminmäki = Malmbacka del av Ladusved i Esbo, Nyland
Malskeri = Malmskär holme i Sastmola, Satakunta
Mankinjoki = Mankån å i Esbogård i Esbo, Nyland
Mankkaa = Mankans stadsdel i Esbo, Nyland, se Gamla Mankans
Mankki = Mankby del av Esbogård i Esbo, Nyland
Manner-Ahvenanmaa = Fasta Åland huvudön på Åland
Mansikkasaari = Smulterö holme i Vasa, Österbotten
Marinkainen = Maringais by i Lochteå (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Marinkylä = Marby by i Kymmene (Kotka stad), Kymmenedalen
Marjaluoto = Mallot (mallåt) halvö i Karleby, Mellersta Österbotten
Marjaniemi = Marudd (-údd) del av Botby i Helsingfors, Nyland
Markkinamäki = Marknadsbacken bostadsområde i Strömfors (Lovisa stad), Nyland
Martinkylä = Mårtensby by i Sibbo, Nyland
Martinkylä = Mårtensby by i Vanda, Nyland
Martinkylä = Mårtensby by i Kaitans och Nöykis i Esbo, Nyland
Martinlaakso = Mårtensdal (-dá:l) stadsdel i Vanda, Nyland
Martinpyöli = Martböle (mart-) by i Sagu, Egentliga Finland
Martoinen = Martois (mart-) by i Korsholm, Österbotten
Marttila = Martas del av Sockenbacka i Helsingfors, Nyland
Marttila = S:t Mårtens kommun i Egentliga Finland
Masala = Masaby (masa-) by, bostadsområde och järnvägsstation i Kyrkslätt, Nyland
Masku = Masko kommun i Egentliga Finland
Matalahara = Låghara skär utanför Helsingfors, Nyland
Matalajärvi = Grundträsk sjö i Högnäs och Bodom och del av Högnäs i Esbo, Nyland
Matalamaa = Lågland gårdsgrupp i Karleby, Mellersta Österbotten
Matari = Matar (matar) stadsdel i Vanda, Nyland
Matilda = Mathildedal (-dá:l) by och bruk i Bjärnå (Salo stad), Egentliga Finland
Matinkylä = Mattby stadsdel i Esbo, Nyland
Mattila = Mattböle by i Sagu, Egentliga Finland
Maunula = Månsas del av Åggelby i Helsingfors, Nyland
Maunulanpuisto = Månsasparken del av Åggelby i Helsingfors, Nyland
Maununneva = Magnuskärr del av Kårböle i Helsingfors, Nyland
Meijerhovi = Meijerhof egendom i Pieksämäki, Södra Savolax
Meilahti = Mejlans stadsdel i Helsingfors, Nyland
Melaniemi = Melmo (mell-) bostadsområde i Vasa, Österbotten
Melkki = Melkö ö invid Drumsö i Helsingfors, Nyland
Mellunkylä = Mellungsby stadsdel i Helsingfors, Nyland
Mellunmäki = Mellungsbacka del av Mellungsby i Helsingfors, Nyland
Meltola = Mjölbolsta by i Karis (Raseborgs stad), Nyland
Merenkurkku = Norra Kvarken den smalaste delen av Bottniska viken, se Kvarken och Södra Kvarken
Meri-Rastila = Havsrastböle del av Nordsjö i Helsingfors, Nyland
Merihaka = Havshagen del av Vilhelmsberg i Helsingfors, Nyland
Merijärvi = Storsjön slätt i Lappfjärd (Kristinestads stad)
Merikaarto = Merikart (merika:rt) by i Lillkyro (Vasa stad), Österbotten
Merikarvia = Sastmola (sastmåla) kommun i Satakunta
Merisatama = Havshamnen hamn i Helsingfors, Nyland
Meriuimala = Havsbadet badstrand i Kristinestad
Mesilä = Mesil (mesil) bostadsområde och företagsområde i Gamlakarleby (Karleby stad), Mellersta Österbotten
Metsola = Skogsbrinken stadsdel i Vanda, Nyland
Metsäkallio = Skogsberget bostadsområde i Vasa, Österbotten
Metsäkylä = Skogby by i Veckelax, Kymmenedalen
Metsäkylä = Skogsbyn del av Kvarnby i Pyttis, Kymmenedalen
Metsäkylä = Skogsbyn del av Klemetskog i Tusby, Nyland
Metsälä = Krämertsskog del av Åggelby i Helsingfors
Metsälä = Ömossa by i Sideby (Kristinestads stad)
Metsämäki = Fröjdböle by i Karuna i Sagu, Egentliga Finland
Metsämäki = Skogsbacka stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Miessaarenselkä = Karlöfjärden fjärd i Mattby i Esbo, Nyland
Miessaari = Karlö ö i Mattby i Esbo, Nyland
Mietoinen = Mietois 1) del av Virmo kommun, 2) tidigare kommun i Egentliga Finland
Miilukorpi = Milkärr del av Björnkärr i Esbo, Nyland
Mikkeli = S:t Michel (-mi'ckel) 1) stad i Södra Savolax
Mikkelinsaaret = Mickelsörarna skärgrupp med naturstation i Maxmo (Vörå kommun), Österbotten
Mikkelä = Mickels del av Morby i Esbo, Nyland
Moikipää = Molpe (måll-) by i Korsnäs, Österbotten
Moikoinen = Moikois stadsdel i Åbo, Egentliga Finland
Monninkylä = Monby (månn-) by i Askola, Nyland
Monnoinen = Monnois egendom i Lemo (Masko kommun), Egentliga Finland
Morsiussaari = Brudskär holme i Karleby, Mellersta Österbotten
Mukkula = Mokulla egendom inom Lahtis, Päijänne-Tavastland
Munapirtti = Mogenpört (mo:gen-) by i Pyttis, Kymmenedalen
Munasuo = Äggmossen mosse i Pyttis, Kymmenedalen
Munkinmäki = Munkkulla by och bostadsområde i Kyrkslätt, Nyland
Munkkala = Munkby by i Borgå, Nyland, se Västermunkby
Munkke = Munkäng by i S:t Karins, Egentliga Finland
Munkkiniemi = Munksnäs stadsdel i Helsingfors, Nyland, se Gamla Munksnäs
Munkkisaari = Munkholmen del av Västra hamnen i Helsingfors, Nyland
Munkkivuori = Munkshöjden del av Munksnäs i Helsingfors, Nyland
Muonionjoki = Muonio älv älv i Lappland
Föregående sida «    1 2    » Nästa sida