Svenska ortnamn i Finland

Finsk-svensk lista

Antal träffar: 27

Oinaansaari = Baggholmen stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Oitmäki = Oitbacka by och egendom i Kyrkslätt, Nyland
Oittaa = Oitans del av och egendom i Björnkärr i Esbo, Nyland
Oivu = Åivo by i Karleby, Mellersta Österbotten
Ojalehto = Bäcklunden del av Asola i Vanda, Nyland
Ojanko = Gjutan stadsdel i Vanda, Nyland
Olari = Olars (o:lars) stadsdel i Esbo, Nyland
Olarinluoma = Olarsbäcken del av Olars i Esbo, Nyland
Olavinlinna = Olofsborg (-bå'rj) slott i Nyslott, Södra Savolax
Omenaistenaukko = Ominaisfjärden fjärd i Nagu (Pargas stad), Egentliga Finland
Oneinen = Ånäs egendom i Luhanka, Mellersta Finland
Onkilahti = Metviken vik i Vasa, Österbotten
Oravainen = Oravais (åravais) 1) del av Vörå kommun, 2) by i Oravais (Vörå kommun), Österbotten, 3) tidigare kommun i Österbotten
Oravaistentehdas = Oravais fabrik fabriksort i Oravais (Vörå kommun), Österbotten
Orrbynselkä = Orrbyfjärden fjärd i Borgå, Nyland
Osuniemi = Orsnäs (o:rs-) by i Lojo, Nyland
Otaniemi = Otnäs (o:t-) stadsdel i Esbo, Nyland
Otsolahti = Björnviken vik i och del av Hagalund i Esbo, Nyland
Otsolahti = Björnviken stadsdel i Jakobstad, Österbotten
Oulainen = Oulais stad i Norra Österbotten
Oulu = Uleåborg (u:leåbå'rj) stad i Norra Österbotten
Oulujoki = Ule älv älv som utmynnar i Uleåborg, Norra Österbotten
Oulujärvi = Ule träsk sjö i Kajanaland
Oulunkylä = Åggelby stadsdel i Helsingfors, Nyland
Oulunsalo = Uleåsalo 1) del av Uleåborgs stad, 2) tidigare kommun i Norra Österbotten
Oura = Skarvörarna skärgrupp i Sastmola, Satakunta
Outoori = Ådörarna holme i Björneborg, Satakunta